nieuws

Prestatie-inkoop geen speeltje meer

bouwbreed

Rijkswaterstaat zet de ingezette koers van prestatie-inkoop door en wil af van het exotische karakter. Tot 2015 komen minimaal twintig d&c-contracten en ingenieursdiensten in aanmerking voor Best Value Procurement (BVP).

Ingenieurs en Rijkswaterstaat geven methodiek duw in de rug

Cees Brandsen van Rijkswaterstaat en Ed Nijpels van NLingenieurs benadrukken in een gezamenlijk interview de uitdrukkelijke koers om experts en kwaliteit te omarmen, en af te stappen van de laagste prijs en meerwerkgevechten. Wat hen betreft is het werken met sleutelfiguren, risicokansen-dossier en experts een blijvertje.

“Het is niet meer het speeltje van Rijkswaterstaat”, ervaart hoofdingenieur-directeur Cees Brandsen. “De meerwaarde is dat opdrachtgever en marktpartij elkaar blijven uitdagen en in gesprek blijven over risico’s en de voortgang van een project, met de nadruk op kwaliteit en oplossingen. Daarbij is geen ruimte voor prijsvechten of grijze gebieden waar niemand zich voor verantwoordelijk voelt.”

Enthousiast

Met genoegen constateren beiden dat in Nederland al 135 contracten zijn gegund op basis van BVP en steeds meer opdrachtgevers en marktpartijen enthousiast raken over het gedachtegoed van de Amerikaanse professor Dean Kashiwagi. Eind mei vindt een congres plaats om het exotische karakter af te schudden en de methodiek breder te verspreiden.

“Dat de prijs nog maar voor 30 procent een rol speelt, zal veel opdrachtgevers raar in de oren klinken, maar de werkwijze pakt uiteindelijk een stuk goedkoper uit. Want je moet kijken naar de eindafrekening en niet naar het gegunde bedrag”, betoogt Nijpels. “Bovendien krijgen ingenieurs weer de kans om een regierol te spelen bij bouwprojecten en die rol waren we de afgelopen jaren een beetje kwijtgeraakt. We zaten te vaak in de hoek van de onderaannemer.”

De wegverbredingen uit de Spoedwet vormen het grootste BVP-project ter wereld geweest, maar de methode is ook gebruikt bij de waterzuivering in Garmerwolde, de ingenieursdiensten bij de Afsluitdijk en het onderhoud van ramen en deuren van het Amsterdamse stadhuis.

Lees verder in Dagblad Cobouw: prestatie-inkoop dwingt ingenieurs in regierol

Reageer op dit artikel