nieuws

Pleidooi voor meer huurwoningen beantwoordt aan trend

bouwbreed

De overheid moet zich meer richten op de bouw van huurwoningen, zowel door corporaties als door beleggers. Daar ligt de grootste behoefte, weet Henk Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie Nederland (AFNL).

Trendwatchers signaleren het al tijden in allerlei sectoren: bezit is uit, gebruik is in. “Dat zie je terug in successen als Seats2Meet, GreenWheels en Spotify. Jongeren gaan voor gebruik in plaats van bezit”, zegt Klein Poelhuis.

Feitelijk doen bedrijven momenteel niet anders. Zij maken gebruik van flexibiliteit op de arbeidsmarkt via payrolling en de inhuur van zzp’ers. Ze betalen alleen voor gebruik van de factor arbeid.

Daar heeft Klein Poelhuis direct twee zorgen over. “Vroeger werkten bedrijven met 80 procent eigen personeel en 20 procent flexibele schil. Ik ken bedrijven die nu nul eigen personeel hebben en 100 procent flexibele arbeidskrachten inhuren. Dat gaat wel ten koste van de inkomsten van de bedrijfstakfondsen. En dus ten koste van de opleidingen. Dat betekent dat we in de toekomst vaklieden tekort gaan komen”, zegt hij.

Dat effect wordt nog eens versterkt door de malaise in de bouw die nu al voor meer dan 50.000 werkloze bouwvakkers heeft gezorgd. “De investering in opleidingen gaat volledig verloren als de malaise nog langer aanhoudt. Er wordt wel eens vergeten dat je 5 tot 6 jaar kwijt bent om een leerling op te leiden tot een vakvolwassen metselaar. Het gaat dus ten koste van het vakmanschap, de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf.”

Bankencrisis

De tweede zorg rond de flexibilisering is de tanende belangstelling voor koopwoningen. “Deels heeft de malaise in de koopwoningenmarkt te maken met de bankencrisis. Maar al sinds 2005 registreert het Kadaster al minder transacties van starters. Het is dus al voor de bankencrisis aan de gang. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt is dus ook een reden. Een flexibel dienstverband maakt financiering lastiger en bezit beperkt de arbeidsmobiliteit”, analyseert hij.

Als je dan ook nog ziet dat het in beweging brengen van de koopmarkt weerbarstig is, dan ligt de oplossing voor de bouw dus in de huursector, is de conclusie. “De overheid heeft slechts een beperkt instrumentarium om consumenten te bewegen tot koop. Het aantal spelers op de markt voor huurwoningen is veel overzichtelijker. Dat maakt het ook makkelijker voor de overheid daar wel een rol te kunnen spelen. Zo moet de verhuurdersheffing niet alleen gebruikt worden voor de verlichting van het financieringstekort. Minstens een deel van de opbrengst moet terugvloeien naar die corporaties die investeren in de sector”, vindt Klein Poelhuis, die zich daarin gesteund weet door een behoorlijk aantal grote gemeenten.

De overheidsaanpak behoeft wel maatwerk. Krimpgebieden vragen nu eenmaal andere maatregelen dan groeiregio’s. “Het zou goed zijn als de regionale behoeften die het Sociaal Cultureel Planbureau signaleert, vertaald worden in een planmatige en gedifferentieerde aanpak. Dat kan zijn het realiseren van goede appartementen voor expats en herbestemming van lege kantoren in de Randstad”, vindt hij.

Reageer op dit artikel