nieuws

Nederland helpt VN met pps Palais des Nations Genève

bouwbreed

De Nederlandse Rijksgebouwendienst helpt de VN bij het opzetten van een pps voor de renovatie van het Palais des Nations. Het hoofdkantoor ziet er op het oog nog redelijk uit, maar moet totaal worden gerenoveerd. De kosten daarvoor worden geschat op 680 miljoen euro.

De organisatie in Genève moet daarvoor in april een eerste opzet inleveren in New York. Het gebouw is ontworpen voor zestig leden, maar inmiddels zijn 193 landen lid van de VN. Installaties en vergaderapparatuur zijn volledig verouderd en ook het dak is aan vernieuwing toe. Juist de renovatie van het pand in de Verenigde Staten is gigantisch uit de klauwen gelopen. Niemand zit te wachten op een nieuw debacle in Genève en daarom is besloten om nieuwe aanbestedingsroutes te volgen.

Ambassaderaad Jan van Schoonhoven was een van de mensen die opperde om een dbfmo-contract te overwegen, vanwege de successen in Nederland. “Ik hoop dat Nederlandse bedrijven zo ook een grotere kans maken een graantje mee te pikken bij de modernisering van het Palais des Nations. Vooral omdat ze kennisvoorsprong hebben, al mag bij de aanbesteding natuurlijk iedereen inschrijven.”

De diplomaat vertegenwoordigt Nederland sinds ruim een jaar bij de VN en is als oud-directeur bij Rijkswaterstaat een van de weinige mensen met concrete pps-ervaring. Vorige maand is een aparte mini-conferentie opgezet om de VN kennis te laten maken met het fenomeen pps.

Vooral de inbreng van de Rijksgebouwendienst sprong daarbij in het oog. Juist deze dienst heeft veel ervaring met dbfmo-contracten, ook bij renovatie van gebouwen die op een traditionele manier zijn gebouwd. Het aanbod om een meerwaarde-toets (ppc) los te laten op het VN-gebouw is met beide handen aangegrepen. Daarmee worden de kosten van een pps-contract afgezet meer traditionele contractvormen.

Komende maanden zal een delegatie waarschijnlijk het ministerie van Financiën, de Hoge Raad en het VROM-gebouw bezoeken. Deze projecten zijn allemaal via pps aangepakt. Het prettige voor de VN is dat het Nederlandse Rijk als opdrachtgever geen eigenbelang heeft en onafhankelijk kan adviseren.

Reageer op dit artikel