nieuws

Markt onverbiddelijk voor kantoren

bouwbreed Premium

De doelstellingen uit het vorig jaar afgesloten Convenant Kantorenleegstand zijn, zoals directeur Frank van Blokland van de vereniging van institutionele beleggers IVBN het formuleert, “ontzettend ambitieus”. De kans dat ze worden gehaald, lijkt klein.

De overeengekomen terugdringing van de leegstand door onttrekking aan de voorraad wordt gefrustreerd doordat in hoog tempo nieuwe leegstand ontstaat. Daarbij komt dat de gemaakte afspraken niet afdwingbaar zijn en vooral de particuliere beleggers er intussen alweer afstand van hebben genomen.

Twijfels over de haalbaarheid van de doelen werden voor de belangrijkste kantorenstad van Nederland, Amsterdam, bevestigd in het deze week gepresenteerde rapport van de gemeentelijke rekenkamer. Ondanks de talrijke succesverhalen over gevonden nieuwe bestemmingen, blijft het leegstandspercentage in de hoofdstad onverminderd hoog (17 procent).

De belangrijkste verklaring hiervoor is de afname van de vraag. Tegenover een herbestemming afgelopen jaar van 144.000 vierkante meter staat een zekere nieuwbouw waardoor de voorraad in de gemeente netto 90.000 vierkante meter afnam, weet de gemeente te melden.

De gemeente Rotterdam meldt in anderhalf jaar tijd circa 100.000 vierkante meter van de 600.000 vierkante meter leegstaand kantoor uit de markt te hebben zien gaan door transformatie (bijvoorbeeld tot hotel, school of appartementen). Nog eens 50.000 vierkante meter kreeg een tijdelijke andere bestemming (bijvoorbeeld creatieve verzamelplaatsen).

Dynamiek

De dynamiek van de markt lijkt de grootste blinde vlek te zijn geweest bij de opstelling van het kantorenconvenant. De cijfermatige vertaling van de afspraken is daardoor niet realistisch meer.

Al bij de ondertekening van het convenant bestonden bij de IVBN twijfels over de haalbaarheid van de doelen, weet Van Blokland, al was dat geen reden ze niet te onderschrijven. Wetend dat kansloze kantoren hoe dan ook ooit zullen verdwijnen, maar met de wens meer vaart te zetten achter dat proces.

Waar het overheden en kantooreigenaren niet lukt om regionale kantorenfondsen van de grond te tillen om de kantoorvoorraad via een gebied gerichte aanpak terug te dringen, biedt de bank mogelijk een alternatief, denkt de IVBN-directeur. “Een bank die in een gebied bijvoorbeeld tien kantoren heeft gefinancierd die onder water staan. Wil de bank ze dan allemaal nog verder onder water brengen of grijpt die in bij een stuk of acht, waardoor twee anderen nog kunnen blijven.”

> pagina 7: analyse

Reageer op dit artikel