nieuws

Lenteakkoord pleit voor differentiatie Rc-waarde

bouwbreed Premium

De verhoging van de isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen moet gedifferentieerd worden naar gebouwdeel. Dat bepleiten de partijen in het Lenteakkoord in een brief aan minister Blok (wonen).

Integrale isolatie-eis duur en geringe energiewinst

In plaats van de verhoging van de Rc-waarde van 3,5 naar 5 per 1 januari 2015 voor een heel gebouw, wil het Lente-akkoord voor daken een Rc-waarde van 6, voor gevels van 4,5 en voor beganegrondvloeren kan de waarde 3,5 blijven.

Afgelopen najaar zijn er in opdracht van vier brancheverenigingen – Bouwend Nederland, NVB, Neprom en Aedes – discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden en is er onderzoek op de bouwplaats gedaan waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken. Daaruit blijkt dat integrale verhoging van waarde niet kostenefficiënt is.

Verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, maar de energiewinst is gering en niet kostenefficiënt. Verhoging van de waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels.

Energiewinst

Verhoging van de Rc naar 5,0 bij die gevels leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.

Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden tot 6,0.

De ondertekenaars wijzen erop dat de bouw het in deze crisistijd al lastig heeft waardoor niet-nuttige kostenverhogingen vermeden moeten worden. Aannemers zetten dan ook vraagtekens bij het Lenteakkoord. “In dat verband doen wij een nadrukkelijk beroep op de overheid om de verhoging van de Rc-waarde in lijn te laten lopen met onze ervaringen. Anders verliest het Lenteakkoord zijn geloofwaardigheid”, aldus de brief.

Reageer op dit artikel