nieuws

‘Laat als lobbyist zien wat je kan betekenen’

bouwbreed

Leaseconstructies voor energieneutrale woningen. All-in-woonabonnementen. Peter Fraanje, directeur van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw barst van de ideeën. Wat rest is een klein beetje hulp van Blok en kornuiten. En een maatschappelijke lobby.

Fraanje werkte tot eind 2011 bij Bouwend Nederland. Vindt hij het pijnlijk om te zien dat zijn voormalige werkgever onder druk staat? “Nee, ik begrijp het wel. Alles staat onder druk. De discussie over de hoge contributies is ook niet nieuw. Maar onder druk van de huidige marktomstandigheden telt elk miljoen of half miljoen zwaar.”

Fraanje vindt dat Bouwend Nederland te veel vanuit een machtspositie en politieke posities heeft gelobbyd. “Die lobbymethode is niet meer van deze tijd. Ik probeer zelf meer vanuit maatschappelijk perspectief te lobbyen. Of Verhagen de ideale man is? Als branchevereniging wil je toch iemand die inspeelt op wat er nu in de samenleving aan de hand is. Of Verhagen dat kan, zal de tijd leren. Hij zit echt in een nieuwe positie. Bouwend Nederland zou in elk geval maatschappelijker moeten worden. Moeten laten zien wat de vereniging kan betekenen voor de maatschappij.”

Fraanje, specialist op het gebied van duurzaamheid en innovatie, is van co-makerschap. Van samen bouwen met ambitie. Helaas ziet niet iedereen de noodzaak van bouwen in. “In de Volkskrant van dit weekend schreef een columnist ‘nou is het wel klaar met bouwen’. Totale onzin natuurlijk. De stad is nooit af. Nederland is nooit af. Ik spreek wel liever over vernieuwbouw. Met een soort treintje moeten we door de slaapsteden die in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd. We moeten gecontroleerd slopen, soms functies toevoegen, duurzame energie opwekken.”

M inister Blok en de zijnen staan te ver af van de realiteit, oordeelt Fraanje. Het is geen verwijt, een constatering. Hoe kwam het zo ver? Was te bouwlobby te versnipperd? “Vorig jaar hebben we een keer met zijn allen bouwbreed gelobbyd. Wat ons betreft doen we dat ook samen met clubs als Vereniging Eigen Huis, onze klanten. Te vaak zijn we te verdeeld. Ook nu zie je weer een heleboel losse initiatieven. Dat vinden wij niet goed.”

Fraanje staat een deal voor tussen bouwers, corporaties, installateurs en politiek. Hij streeft een maatschappelijk verantwoord woningbouwprogramma na. Met Platform31 en Aedes is hij daar al over in gesprek. Hij hoopt dat zijn oude werkgever, Bouwend Nederland, ook aanschuift. “De grote bouwers zijn al betrokken. Maar er zijn nog steeds partijen die het bij het oude willen houden.”

De tijd van het conventionele bouwen is voorbij, oordeelt Fraanje. Hij droomt van leaseconstructies en all-inwoningen: “Zo van: dit is de woonbundel, voor die en die prijs kun je wonen. Zet woningen neer inclusief water, licht en gas en slimme apparatuur. Dan loont het weer om te investeren in woningen. Het is een kwestie van tijd voor er leasemaatschappijen voor woningen zijn. De vraag is er. Nu nog bestuurlijk animo en enthousiasme.”

Het kabinet moet ruimte bieden voor experimenten, vervolgt Fraanje. “Veel gemeenten willen energieneutraal bouwen, maar regels en traditionele aanbestedingen staan dat in de weg. Het is tijd om te bouwen voor de klant.”

Een gevel in één dag, een vloer in één dag. Fraanje en zijn leden zijn klaar voor de toekomst.

Nu nog wat hulp van het kabinet: “Je kunt nog zoveel innovaties verzinnen, als Blok niets verandert aan de verhuurdersheffing, daalt de productie volgend jaar naar 20.000 woningen.”

Reageer op dit artikel