nieuws

Grote aannemers willen liefst VGBouw terug

bouwbreed

Daan van der Vorm, die ook in het Bouwteam zat van oud-minister Spies, pleit voor de terugkeer van VGBouw (Vereniging Grootbedrijf Bouw). De 25 grootste bouwers van Nederland zouden zich volgens hem daarbij kunnen aansluiten.

< Vervolg van pagina 1

Dat dat helemaal niet zo’n gek idee is, blijkt ook uit de reacties van andere bouw directeuren. “De achterban van Bouwend Nederland is nu enorm groot en bovendien zeer divers. Dat maakt een goede belangenbehartiging nauwelijks mogelijk”, zegt de topman van een bouwer uit het oosten van het land, die niet met zijn naam in de krant wil. “Binnen de vereniging zijn hele grote bedrijven en hele kleine vertegenwoordigd. Maar bijvoorbeeld ook wegenbouwers én woningbouwers. Hun belangen komen vaak niet overeen. Dat maakt het moeilijk om voor de hele sector als geheel op de barricade te gaan staan.”

Dat laatste is juist wel een breedgedragen wens in de bouw. Bouwend Nederland moet meer een eigen geluid laten horen richting Den Haag en minder via stille diplomatie proberen te bewerkstelligen – zoals onder leiding van Brinkman is gebeurd. De crisis vraagt om een ander type voorzitter. Meer ondernemer, minder politicus, zo maakte Heijmans-topman Bert van der Els duidelijk.

“Ik kan me daar goed in vinden”, reageert topman Geert Hurks van het gelijknamige bouwbedrijf uit Eindhoven. Ja, hij heeft zich verbaasd over de aanstelling van CDA’er Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland. “Omdat de grote bouwers nadrukkelijk een ander profiel hadden aangedragen.”

Moddergooien

Hurks wil er niet te veel woorden aan vuil maken, omdat het al snel moddergooien wordt – en dat wil hij niet. Ook niet in de richting van Verhagen. “Maar ik vind wel dat Bouwend Nederland een leider nodig heeft die richting Den Haag kan zeggen wat hij wil. Dat is makkelijker als diegene geen politieke bagage met zich meedraagt.” Sprangers-directeur Kees Franse was niet tevreden met Elco Brinkman, maar is niet tegen Verhagen, zegt hij. De CDA’er moet dan ook een kans krijgen. Wel is Franse het met Van der Els eens dat een ondernemer als voorman van de bouw eigenlijk het meest wenselijk zou zijn. “Dat zou schitterend zijn. Die voelt veel meer waar wij mee geconfronteerd worden. Het zit dan in de genen. “

Franse vindt het vooral vreemd dat de leden van Bouwend Nederland niet betrokken zijn geweest bij de keuze voor de nieuwe voorzitter. Van de ene op andere dag hoor je dat Verhagen de nieuwe voorzitter wordt. “Het overkomt je. Dat is eigenlijk niet goed. Aan de andere kant: dan had ik maar in het bestuur moeten zitten. Ik heb er bewust voor gekozen dat niet te doen. Dat vreet tijd. Ik concentreer me 100 procent op mijn eigen bedrijf.”

Contributie

Franse begrijpt de onvrede over Bouwen d Nederland wel. De contributie van grote bouwers loopt flink op. “Er is een hele grote staffel”, weet Franse. Zelf is hij “niet ontevreden” met de branchevereniging en twijfelt hij niet over het lidmaatschap. “Als we een vraag hebben over een selectie, over aanbesteden, verzekeringen of pensioenen – bij Bouwend Nederland hebben ze een bult aan know how.”

Van der Vorm overweegt Bouwend Nederland wel de rug toe te keren. “Voor mij heeft Bouwend Nederland geen enkele toegevoegde waarde. Het is dat ik via mijn lidmaatschap veel korting heb op de CAR-verzekeringen. ”

Bouwend Nederland-directeur Jan van Tuinen voelt “geen enkele behoefte” om te reageren op de geuite kritiek. Ook Elco Brinkman en Henk Bol, voorzitter van de benoemingscommissie, weigeren elk commentaar.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels