nieuws

Golfbreker werkt subtiel 
tegen grof natuurgeweld

bouwbreed Premium

Een traditionele golfbreker van het impact-type kan de klap van een golf frontaal opvangen en hem zo breken. Maar een golfbreker met een halfcilindervormige holte kan golven op een subtielere manier transformeren.

In het octrooi ‘Breakwaters against tsunami and stormwaves’ introduceert dr. Soemar Emid golfbrekers die speciaal zijn bedoeld voor de bescherming tegen een stormvloed of een tsunami. “Bestaande golfbrekers van het impact-type zijn niet geschikt voor dit soort natuurgeweld”, schrijft hij onder verwijzing naar onder andere orkaan Katrina van 2005 en de tsunami die maart 2011 Japan trof. Emid ziet meer in golfbrekers van het retourtype, die een watergolf terugsturen in de richting waaruit hij kwam. En in golfbrekers van het annihilatie-type, die een inkomende golf opsplitsen in twee delen die elkaar uitdoven.

Het octrooi beschrijft een golfbreker die bestaat uit een halve cilinder met een straal van 8 meter, opgenomen in een blokvormige drager. Schoren fixeren een concentrische, holle, gesloten cilinder met een straal van 2 meter.

De gebruikte materialen zijn onduidelijk. De golfbreker kan op kilometers afstand van de kust op het water drijven, met de uitholling zeewaarts. Aan de zeebodem verankerd met kabels die lang genoeg zijn om de golfbreker mee te laten bewegen als het water stijgt. Er zijn daarbij twee mogelijkheden: de as van de cilinders loopt evenwijdig aan het wateroppervlak en dwars op de golven, of de as staat verticaal.

Als de as horizontaal loopt – zoals in bijgaande figuur – raakt de holle cilinder maar net het water. De as krijgt een lengte van bijvoorbeeld 100 meter. Een golf komt binnen door de onderste, 6 meter hoge opening tussen de twee cilinderoppervlakken, gaat met de bocht mee omhoog en stroomt door de bovenste opening retour in de richting van het aanstormende water. In de tweede, annihilatie-uitvoering van de golfbreker staat de as van de cilinders verticaal en is hij 10 meter lang, waarvan 4 meter onder water. Hier worden bijvoorbeeld zes van dit soort golfbrekers zijdelings gekoppeld. Een golf die een opening bereikt splitst zich in een helft die links om de cilinder gaat en een die rechtsom gaat. Binnen in de halve cilinder botsen de stromen op elkaar, waarna het water onder- en bovenlangs wegstroomt.

De golfbrekers kunnen bijvoorbeeld 20 kilometer uit de kust op een rij worden geplaatst met een onderlinge afstand gelijk aan hun lengte, zeg 100 meter. Op 100 meter achter de eerste rij komt dan een tweede rij golfbrekers die de golven opvangen die de golfbrekers van de eerste rij zijn gepasseerd. Op deze manier blijft de hinder voor het scheepverkeer beperkt, terwijl de afstand tot de kust horizonvervuiling voorkomt.

Reageer op dit artikel