nieuws

Gij zult niet procederen

bouwbreed

Aanbesteders zouden er een lief ding voor over hebben wanneer teleurgestelde inschrijvers niet zouden procederen. Zorgvuldige aanbestedingsprocedures, inhoudelijke antwoorden bij de inlichtingenrondes, voldoende tijd en een goed gemotiveerde gunningsbeslissing schelen al heel wat. Maar dat neemt niet weg dat waar er maar één de winnaar kan zijn, er altijd teleurgestelde mededingers blijven. Dat een inschrijver […]

Aanbesteders zouden er een lief ding voor over hebben wanneer teleurgestelde inschrijvers niet zouden procederen. Zorgvuldige aanbestedingsprocedures, inhoudelijke antwoorden bij de inlichtingenrondes, voldoende tijd en een goed gemotiveerde gunningsbeslissing schelen al heel wat. Maar dat neemt niet weg dat waar er maar één de winnaar kan zijn, er altijd teleurgestelde mededingers blijven. Dat een inschrijver een kort geding begint is dan ook altijd een reële kans. Valt daar niet wat aan te doen? Kan een aanbesteder met de inschrijvers overeenkomen dat zij zullen afzien van een proces? En is dat rechtsgeldig? ProRail heeft een stap in deze richting gezet.

Waarom? Omdat zij een aanbesteding moest staken door irreële inschrijvingen. ProRail ging vervolgens om tafel met de vier gegadigden en sprak daarmee in een intentieovereenkomst ongeveer het volgende af:

• ProRail zal alle inschrijvingen toetsen op commerciële haalbaarheid in een met waarborgen omklede procedure.

• Wanneer een inschrijving commercieel niet haalbaar is, wordt deze als abnormaal laag terzijde gelegd.

• Wanneer ProRail netjes de procedure volgt, zullen de inschrijvers niet procederen over de conclusie van ProRail aangaande de commerciële haalbaarheid van een inschrijving.

U voelt hem al aankomen, één inschrijver (Strukton) legde zich niet bij zijn uiteindelijke verlies neer en begon toch een kort geding. ProRail meende dat Strukton door de eerdere afspraak zijn recht om te procederen had weggegeven.

De rechter zegt daarover het volgende:

“Strukton heeft door ondertekening van de intentieovereenkomst haar recht verwerkt te procederen over de conclusie van ProRail dat de inschrijving van Asset Rail (de winnaar) commercieel haalbaar is.”

Het lijkt er dus op dat Strukton zijn klaagrecht op dit punt heeft weggegeven. Maar dan gaat de rechter verder:

“De intentieovereenkomst sluit echter niet uit, dat Strukton in kort geding de geldigheid van de aanbestedingsprocedure aan de orde kan stellen. […]. Bij de beoordeling van de geldigheid van de aanbestedingsprocedure kan het daarom toch nodig zijn inhoudelijk op de inschrijving van Asset Rail in te gaan.”

Dus wanneer het nodig is om de hele aanbestedingsprocedure zelf te toetsen (bijvoorbeeld op transparantie en gelijkheid) kan de rechter over het weggegeven klaagrecht heenstappen.

Reageer op dit artikel