nieuws

‘Geef private partij ruimte bij ontwikkeling’

bouwbreed

Gebiedsontwikkeling moet aantrekkelijker worden voor private investeerders. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat strak dichtgetimmerde masterplannen worden vermeden. Tegelijkertijd is het van belang dat private investeerders meer kijken naar de publieke belangen.

Daarnaast moeten ze transparant te werk gaan en financiële risico’s durven nemen. Dat stelt hoogleraar Friso de Zeeuw. Hij licht daarmee een tipje op van de bevindingen van een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling dat onder zijn leiding plaatsvindt. Het onderzoek vindt plaats binnen het vervolg van het Bouwteam dat werd opgestart door oud-minister Spies. Afgelopen december werd duidelijk dat dit Bouwteam wordt voorgezet en dat zeventien actieteams aanbevelingen uitwerken die de sector sterker uit de crisis moeten doen komen. Een van die teams staat onder leiding van De Zeeuw en houdt zich bezig met het zogeheten ontslakken van gebiedsontwikkeling.

Volgens De Zeeuw biedt de economische crisis mogelijkheden om gebiedsontwikkeling op een andere manier gestalte te geven. “Het is tijd om te ‘ontslakken’, om aantrekkelijker te worden voor private investeerders.”

De hoogleraar vindt dat niet de regels zelf alle aandacht moeten krijgen, maar dat vooral moet worden gekeken naar de houding, het gedrag en de werkwijze van de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren. “Die kunnen niet me er alles van tevoren tegelijk regelen – parkeren, gedetailleerd bestemmingsplan, groen, water, stedenbouw, welstand, brandveilighei d, hinderreductie, archeologie”, zegt hij. “Bovendien maken ze het private investeerders veel te moeilijk. Ontslakken leidt ertoe dat “de hoepel waardoor de investeerder moet springen wordt vergroot”. In dat verband verwijst hij naar de gebiedsontwikkeling Peize in Drenthe. Daar werden in een periode van vijf jaar op grote schaal groen en waterberging herverkaveld en opnieuw ingericht. Het ging om een gebied met een oppervlakte van 7000 hectare. De Zeeuw ziet in deze gang van zaken een positief signaal naar stedelijke herverkaveling. Op dit werkgebied loopt een aantal proefprojecten.

Reageer op dit artikel