nieuws

Europese fondsen zijn motor voor nieuwe investeringen

bouwbreed

De Europese fondsen hebben in de periode van economische tegenwind nog gezorgd voor nieuwe investeringen. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken in het Nationaal Strategisch rapport 2012.

J uist in een periode van economische tegenwind is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe projecten en ontwikkelingen. De programma’s van het Europees fonds voor regionale ontwikkelingen (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) hebben in deze lastige periode gefungeerd als motor voor nieuwe investeringen, erkent het ministerie.

Dit is opmerkelijk in een tijd dat veel lidstaten zich keren tegen de ‘macht’ van Brussel en de begroting en het meerjarenbudget fors willen korten. In het strategisch rapport wordt de anticyclische rol van de Europese fondsen breed uitgemeten. Eerder deze week klaagde ook de vice-voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Mercedes Bresser, al over de bezuinigingen op de Europese fondsen waardoor anticyclisch investeren alleen maar moeilijker wordt.

In het strategisch rapport geeft het ministerie aan dat de EFRO-programma’s voor de periode 2007-2013 volop op stoom liggen. De verwachting is dat de gestelde doelen worden gehaald. Zo’n 25.000 arbeidsplaatsen zijn gecreëerd en voor circa 560 miljoen euro private vervolginvesteringen gedaan. Een gedeelte daarvan is neergeslagen in de bouw.

Dat geldt vooral voor de programma’s attractieve regio’s en attractieve steden. Daarin zitten onder meer het opknappen van bedrijventerreinen en bereikbaarheidsinvesteringen.

Naast deze programma’s werkt Nederland nog in zeven programma’s samen met andere lidstaten. Daarin zitten ook de zogenoemde Interreg-programma’s met Vlaanderen en Duitsland. Onder meer krimp is daarin een onderdeel. Ook is een interregionaal programma waarin alle EU-lidstaten en Noorwegen en Zwitserland participeren.

Reageer op dit artikel