nieuws

‘Energieneutraal bouwen levert weinig op’

bouwbreed Premium

De kans is vrijwel uitgesloten dat energieneutraal bouwen al vanaf 2015 verplicht wordt. Een passiefwoning zou te duur zijn en bovendien zijn er in Nederland te weinig vakmensen die weten hoe ze zo’n woning moeten ontwerpen en bouwen. Die conclusie valt op te maken uit een notitie van staatssecretaris Mansveld (milieu).

De ambities voor energiebesparing in de gebouwde omgeving lopen gevaar. Aanvullende maatregelen zijn nodig, concludeert Berend de Vries, ambassadeur van de klimaatneutrale gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, Tilburg) in een brief van februari aan staatssecretaris Mansveld.

De Vries vindt onder meer dat de hoogte van de huren moet worden gebaseerd op de energieprestaties van een woning. Verder pleit hij met de klimaatneutrale gemeenten voor beleidsmaatregelen die investeringen in een duurzamere gebouwde omgeving losweken. Gemeenten moeten kunnen afwijken van het Bouwbesluit als ze hogere energieprestaties nastreven van woningen.

Of de Vries zijn zin krijgt, moet nog blijken. In een klimaatbrief zal staatssecretaris Mansveld voor de zomer meer duidelijkheid geven over eventuele nieuwe maatregelen. Een aantal daarvan liet Mansveld alvast onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN). De notitie daarover maakte ze deze week openbaar.

Vooral maatregelen die gericht zijn op de energiebesparing in de bestaande bouw lijken kansrijk, omdat ze een “substantieel effect” hebben op het milieu en de werkgelegenheid. In de nieuwbouwsector zou met extra maatregelen veel minder winst te boeken zijn. Dat komt mede door het geringe bouwvolume in de komende zeven jaar.

De twee instanties onderzochten acht maatregelen. De maatregel die het meest in het oog springt is het verplicht energieneutraal bouwen vanaf 2015 en niet vanaf 2020 zoals nu de bedoeling is. Energieneutraal bouwen kan volgens het PBL en het ECN op twee manieren. Een daarvan is het verder reduceren van de warmtevraag door te bouwen volgens de passiefhuisstandaard.

Een andere manier om energieneutraal te bouwen is het toepassen van elektrische warmtepompen in combinatie met zonnepanelen, de toepassing van groen gas of stadsverwarming die gevoed wordt uit duurzame bronnen. Laaiend enthousiast worden de onderzoekers niet van het vervroegd verplichten van energieneutraal bouwen. Ze verwachten dat de bouwproductie tot 2020 beperkt is en gaan er bovendien vanuit dat de epc voor woningen tussen 2015 en 2018 hoe dan ook verder omlaag gaat naar 0,4. Nog hogere energieprestaties van nieuwe woningen zouden bovendien niet opwegen tegen de meerkosten van een passiefwoning. Voor een vrijstaand huis zouden de extra kosten zelfs kunnen oplopen tot 13 procent (circa 30.000 euro). Een prefab passiefhuis zou wel zonder meerkosten kunnen worden gebouwd. In dat geval bespaart de gebruiker ongeveer 400 euro per jaar aan stookkosten. Voor de werkgelegenheid pakt de maatregel echter ook niet goed uit: de extra kosten zitten vooral in duurdere materialen. Er is nog een reden om te veronderstellen dat de verplichting om vanaf 2015 energieneutraal te bouwen het nooit zal halen: Nederland zou te weinig vakmensen tellen die daar verstand van hebben.

Reageer op dit artikel