nieuws

Droog werken stuk lastiger bij aanleg A4

bouwbreed

De aanwezigheid van diepe oude zandpalen in het tracé van de A4 lijkt roet in het eten te gooien. Het innovatieve ontwerp zonder trekpalen van aannemer A4All kan zonder extra maatregelen waarschijnlijk niet droog worden uitgevoerd.

De slimme lichte aanpak was juist een van de voornamste redenen waardoor de combinatie van Boskalis, Heij­mans en Volker Wessels eind 2011 de aanbesteding won. Omdat er geen vloer van onderwaterbeton nodig is die op zijn plek wordt gehouden door trekpalen, pakte het voorstel van A4All zeker 170 miljoen euro voordeliger uit dan dat van de eerstvolgende meedinger.

In december jubelde projectdirecteur Jaap Heijboer van Rijkswaterstaat nog in Cobouw dat de uitvoeringswijze van A4All ruim 11.000 palen bespaarde. Hij moet toen al hebben geweten dat de zandpalen in de jaren zeventig niet alleen op een paar proefveldjes waren aangebracht maar over het complete 7 kilometer lange tracé. Zandpalen zijn de voorlopers van verticale drainage die tegenwoordig veel wordt toegepast om grondwater af te voeren en de zetting van de bodem te versnellen. Voor de A4 Midden-Delfland zijn de palen destijds op onderlinge afstanden van 3 meter aangebracht, tot een diepte van -8 m NAP, staat in een rapport van A4All uit augustus vorig jaar.

Probleem is dat ter hoogte van het 2,5 kilometer lange deel van de weg dat halfverdiept wordt aangelegd een tussenzandlaag in het holocene klei- en veenpakket in verbinding lijkt te staan met het pleistocene zand dieper in de bodem. Via de zandpalen staat de tussenlaag in verbinding met het ophoogzand dat destijds ook door de aannemers is opgebracht. Droog ontgraven om de weg op een diepte van -4,6 m NAP neer te kunnen leggen, is daardoor niet mogelijk.

Een stuk verderop waar de weg dieper wordt aangelegd, doet het probleem zich niet voor. Daar was A4All al van plan watertoevoer vanuit het pleistocene zand te blokkeren door diepe cement-bentonietwanden te maken.

Over hoe het verder moet en wie moet opdraaien voor de onvermijdelijke meerkosten, zijn Rijkswaterstaat en de aannemer nu in gesprek. De halfverdiepte bak lag volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat niet op het kritieke pad, dus de opleverdatum van eind 2015 is nog niet in gevaar.

Reageer op dit artikel