nieuws

Drinkwater 
te warm door 
installaties

bouwbreed Premium

Nieuwe ontwerp­richtlijnen voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn nodig om ongewenste opwarming van drinkwater te voorkomen.

‘Nieuwe richtlijnen gebouwontwerp nodig’

Dat vindt de Expertgroep Sanitaire Technieken van de TVVL, het platform voor mens en techniek.

De deskundigen in de expertgroep concluderen op basis van studies dat in leidingschachten en omringende ruimten van energiezuinige gebouwen vaak hoge temperaturen optreden. Die worden veroorzaakt door steeds groter en complexer uitgevoerde verwarmings- en klimaatinstallaties. De warmte kan, in combinatie met een slechte doorstroming, leiden tot bacteriegroei in de waterleidingen. Berucht is de legionellabacterie, waarvan een bepaalde vorm kan leiden tot een dodelijke longontsteking.

In woningen en gebouwen is het volgens de experts steeds vaker dringen geblazen om voor waterleidingen een geschikte montageplaats te vinden. “Als dat niet zorgvuldig gebeurt, en in de praktijk blijft dat helaas vaak het geval, komen verwarmingsleidingen te dicht bij de koude waterleidingen te liggen, die dan opwarmen. Hoe hoger de gebouwen, des te groter de problemen”, concluderen de leden van de expertgroep, die afkomstig zijn van kennisinstituten, industrie en de installatiebranche.

Zij zien bij de oplossing van de problematiek een belangrijke rol weggelegd voor de architect. Die moet bij het ontwerpen rekening gaan houden met koele schachten en koele gedeelten in vloeren en plafonds waarin de waterleidingen kunnen worden aangebracht. Om leidingschachten te koelen, denkt de expertgroep aan ventilatie met onbehandelde of voorgekoelde buitenlucht of door middel van een gekoeldwatersysteem. Een andere mogelijkheid is koeling van het drinkwater zelf door het in circulatie te brengen over een koeler of door temperatuurgestuurd spuien.

Naast deze maatregelen adviseren zij tevens nieuwe rekenregels voor het bepalen van de diameter van de leidingen vast te stellen. De bestaande methode hiervoor is vijftig jaar geleden ontwikkeld.

Reageer op dit artikel