nieuws

Crisis- en herstelwet gaat door tot 2017

bouwbreed

De Crisis- en herstelwet blijft in ieder geval tot 2017 van kracht. Eigenlijk zou de tijdelijke wet in 2014 aflopen. De Eerste Kamer stemde er mee in om de wet langer te laten gelden. De Tweede Kamer had dat eerder al gedaan. Het besluit zorgt ervoor dat een aantal regelingen voor bouwprojecten in de toekomst […]

De Crisis- en herstelwet blijft in ieder geval tot 2017 van kracht. Eigenlijk zou de tijdelijke wet in 2014 aflopen. De Eerste Kamer stemde er mee in om de wet langer te laten gelden. De Tweede Kamer had dat eerder al gedaan.

Het besluit zorgt ervoor dat een aantal regelingen voor bouwprojecten in de toekomst in stand blijft, waardoor ze meer zekerheid hebben. Ook regelt de wet dat er minder regels voor bouwprojecten gelden en dat besluiten sneller genomen kunnen worden.

De CHW wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De wet zal hierin opgaan. Gelijktijdig met de verlenging zijn enkele wijzigingen ingevoerd. Zo wordt de procedureduur voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan verkort van 26 naar 8 weken en wordt de termijn van de tijdelijke afwijking verlengd van 5 naar 10 jaar.

Reageer op dit artikel