nieuws

commentaar / Eigen woonakkoord

bouwbreed

Steeds meer gemeenten denken erover zelf de bouw van woningen ter hand te nemen nu nieuwe koopwoningen nauwelijks meer van de grond komen en corporaties hun plannen in de ijskast hebben gezet. Soms is het uit puur altruïstische motieven en om de groeiende woningnood te lenigen. Vaker zal het zijn om eerder inkomsten uit de […]

Steeds meer gemeenten denken erover zelf de bouw van woningen ter hand te nemen nu nieuwe koopwoningen nauwelijks meer van de grond komen en corporaties hun plannen in de ijskast hebben gezet. Soms is het uit puur altruïstische motieven en om de groeiende woningnood te lenigen. Vaker zal het zijn om eerder inkomsten uit de grondposities te krijgen.De vraag dringt zich op of gemeenten deze taak wel op zich moeten nemen. Niet voor niets hebben gemeenten enkele decennia geleden hun woningbezit grotendeels aan corporaties verkocht. Zoals hoogleraar Peter Boelhouwer al zei, gemeenten onderschatten wat er komt kijken bij het bouwen en beheren van woningen.Zelfs SP’er Paulus Jansen is er op tegen onder het motto dat de overheid niet álles beter kan, en zeker niet het bouwen en beheren van huurwoningen.Hoe het ook zij, duidelijk is wel dat gemeenten zien dat er een enorme behoefte is aan betaalbare huurwoningen. Zeker de gemeenten die de enorme wachtlijsten zien, vinden dat de woningbouw weer snel op gang moet komen.Ook in politiek Den Haag is men inmiddels zover dat de verhuurdersheffing gezien wordt als mede schuldig aan de steeds verder inzakkende woningbouw. Ideeën om het geheel of gedeeltelijk te gaan beschouwen als een bestemmingsheffing in plaats van een heffing ter leniging van het financieringstekort van de overheid, worden dan ook steeds luider openlijk geuit. In deze krant vandaag nog door de voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland.Het zou dan ook een goede zaak zijn als beleggende, beherende, ontwikkelende en bouwende partijen eens om de tafel gaan zitten om een eigen woonakkoord te schrijven. Daarmee kunnen zij het kabinet overtuigen van de noodzaak om minstens een deel van de 1,75 miljard euro van de corporaties weer in de sector zelf te gebruiken. Dat is goed voor de burgers en de bouwbedrijven. Dat moet het kabinet toch aanspreken.

Reageer op dit artikel