nieuws

Burgers nemen energie-initiatieven

bouwbreed Premium

Amsterdammers nemen steeds vaker het initiatief om energie te besparen en op te wekken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2012 van het gemeentelijke programmabureau Klimaat en Energie. De gemeente blijft dat ondersteunen.

Steeds meer burgers en bedrijven in Amsterdam nemen uit eigen beweging de stap om energie te besparen of zelf op te wekken. De gemeente blijft dat ondersteunen, maar neemt ook nieuwe initiatieven om de CO 2 -uitstoot te verminderen.

Zo zal wethouder Maarten van Poelgeest in gesprek gaan met Amsterdamse bedrijven die de meeste energie verbruiken om te kijken wat de mogelijkheden voor besparing zijn. Er komt een zogenoemde Zonvisie waarin staat hoe Amsterdam de snelle opkomst van zonne-energie in Amsterdam gaat stimuleren. En rond de zomer kunnen bewonersinitiatieven en ondernemers leningen aanvragen voor i nnovatieve energieprojecten.

Particulieren die willen investeren in energiemaatregelen kunnen nu al voor een lening bij de gemeente terecht. De digitale loketten Amsterdam Bespaart Energie en Duurzaam Ondernemen in Amsterdam bieden onafhankelijke informatie over energiebesparing aan bewoners en bedrijven. Bij sommige, meer innovatieve, projecten biedt de gemeente een steuntje in de rug. Afgelopen oktober is bijvoorbeeld een pilot gestart met 330 zonnepanelen bij drie Verenigingen van Eigenaren in Amsterdam waarbij de opgewekte zonnestroom volledig wordt verrekend met het energieverbruik van de huishoudens.

Zo kunnen de bewoners zelf schone energie opwekken onder dezelfde voorwaarden als iemand in een eengezinswoning. Hiermee lopen de VvE’s vooruit op landelijke wetgeving die het pas begin 2014 mogelijk maakt om in collectief verband duurzame energie op te wekken onder gunstige financiële voorwaarden.

Daarnaast streeft de gemeente naar het verdubbelen van het aantal windmolens in de stad. Daarmee zou ongeveer een derde van alle huishoudens in de stad met windmolens van elektriciteit worden voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat Amsterdamse bewoners en bedrijven mede-eigenaar van de windmolens kunnen worden.

De gemiddelde uitstoot CO 2 per inwoner is in 2011 licht gedaald. Maar doordat het aantal inwoners en de economie groeiden, is de totale hoeveelheid CO 2 licht toegenomen.

Reageer op dit artikel