nieuws

Bouwvakopleiding ontslaat leerlingen

bouwbreed

Het bouwopleidingsbedrijf Ambacht’sCool, met vestigingen in Veldhoven en Tilburg, ontslaat 44 van zijn 125 leerlingen. De verliezen nog langer laten doorgaan, is onverantwoord, verklaart directeur Harry Verhoeven.

Ambacht’sCool wil niet wachten op faillissement

De leerlingen die zich mogen melden bij het UWV hebben geen leerwerkplek en genereren daardoor geen inkomsten waaruit hun cao-loon kan worden betaald. Verhoeven: “We kunnen twee dingen doen: tijdig maatregelen nemen of wachten tot de pot leeg is en dan omvallen.” Hij verklaart te vrezen dat veel van zijn collega’s de laatste weg bewandelen.

Onverstandig, meent hij, temeer omdat de vooruitzichten weinig hoop bieden op verbetering. “Ik ben genoeg ondernemer om te beseffen dat je tijdig maatregelen moet nemen.”

Naast de conjunctuur spelen volgens hem de personele veranderingen in de aannemerij. “Het grootste probleem zit zelfs niet eens zozeer in de afname van het volume in de bouw, maar in de toename van flexibele arbeid.” De zzp’ers begeleiden geen leerlingen. Ook werken ze goedkoop. Leerlingbouwvakkers worden daardoor relatief duurder.

Faillissement

Intussen begint de financiële onhoudbaarheid van het opleidingsmodel op meer plaatsen zijn tol te eisen. Het opleidingsbedrijf SPB Midden-Limburg in Weert had met zijn faillissement vorige week de droevige primeur onder de bouwopleidingen. Opleidingsbedrijven in de infra-, installatie- en schildersbranche kampen met vergelijkbare problemen.

Noodmaatregelen komen onder druk op gang. Zo ontsloeg de Schilder’sCool in Rotterdam recent een deel van zijn leerlingen, in principe tijdelijk, ze blijven welkom maar krijgen geen salaris meer.

Verhoeven ziet geen oplossing in extra geld pompen in het systeem. “Dat is zo weer op. Wanneer we op de huidige manier doorgaan, zal er steeds opnieuw geld bij moeten.”

De suggestie dat het nog jonge TechniekHuys, waarin zijn bouwopleiding is ondergebracht, heeft bijgedragen aan de tekorten, bestrijdt Verhoeven met klem. Volgens hem zijn de kosten vergeleken met de vroegere vestiging juist gedaald dankzij de samenwerkingsmogelijkheid met andere opleidingen in het TechniekHuys.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels