nieuws

Bezuinigen op Europa is onhandig

bouwbreed Premium

De begroting van de Europese Unie korten werkt averechts op herstel en het tegengaan van werkloosheid. Dat vindt Mercedes Bresso, vice-voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie en oud-hoogleraar economie.

Iedereen in Europa, van parlementariërs tot regeringsleiders, heeft de mond vol over uit de crisis komen en werkloosheid bestrijden, maar intussen moet de Europese Unie het met minder geld doen. Het meerjarenbudget tot 2020 ligt 3,4 procent onder het vorige en 8 procent onder de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie, houdt Bresso haar gehoor voor tijdens een conferentie in Dublin over nieuwe vaardigheden en banen.

“Dit is niet het anticyclische budget dat we nodig hebben. Hoewel de garantie voor jongeren belangrijk is, betwijfel ik hoe we de explosie in jeugdwerkloosheid aankunnen met 6 miljard euro. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat de gelden in het Europees Sociaal fonds onvoldoende zijn om de sociale crisis te keren”, aldus Bresso.

Juist de Europese gelden hebben sinds het uitbreken van de crisis nog gezorgd voor enige verlichting van de budgetten in de lidstaten. Die waren mede door het stabiliteitspact gedwongen om te bezuinigen om de bovengrens van 3 procent staatsschuld te benaderen. De Europese gelden werden juist gericht ingezet voor investeringen en bestrijding van werkloosheid.

Afgezien van de te lage budgetten in de Europese fondsen is het gevoel van het Comité dat de budgetten nog beter gericht moeten worden op groei. Volgens voorzitter Ramón Luis Valcárcel gaat het daarbij niet om één recept voor iedereen, maar om maatwerk per lidstaat en zelfs per regio. Zeker als het gaat om de aanpak van jeugdwerkloosheid moet er gezorgd worden voor opleidingen en trainingprogramma’s die op maat gemaakt zijn voor de arbeidsmarktvraag die in regio’s bestaat.

De burgemeester van Dublin Naoise Ó Muirí gaf zowel Bresso als Valcárcel volledig gelijk. Met behulp van Europees geld is de snel gestegen werkloosheid in de Ierse hoofdstad rigoureus en met het nodige positieve effect aangepakt. Daarbij speelden onderwijs en opleidingen een uitermate grote rol om werklozen, ook al waren die goed geschoold, bij te scholen richting de vraag vanuit de markt.

Reageer op dit artikel