nieuws

ARW 2005 kan na Pasen de prullenbak in

bouwbreed Premium

Gebruik van het ARW 2005 is per 1 april verboden. Nog maar weinig opdrachtgevers en marktpartijen zullen zich realiseren dat het veelgebruikte Aanbestedingsreglement Werken na Pasen de prullenbak in kan.

Gebruik reglement altijd verplicht

Wie toch het oude reglement blijft gebruiken, kan een rechtszaak of klacht bij de nieuwe commissie verwachten, want de oude procedures kloppen niet meer met de nieuwe realiteit van de Aanbestedingswet en bijbehorende proportionaliteitsgids. Uitnodigen van twee of juist zes bouwers bij een onderhandse aanbesteding mag bijvoorbeeld niet meer en het bedrag op de inschrijving blijft in het vervolg vijftig dagen geldig.

Daarvoor in de plaats komt het ARW2012 dat pas sinds vorige maand is afgekaart. Een schrijfgroep heeft het reglement voor werken de afgelopen vier maanden herschreven en aangepast. Elf procedures zijn volledig uitgeschreven, waarbij de niet-openbare procedure leidend was bij de opzet van de overige tien.

De komende tijd is het uit den boze om klakkeloos oude gebruikte procedures te pakken als basis voor vergelijkbare nieuwe opdrachten. Het nieuwe ARW schuift geruisloos op de plaats van het oude, want discussie is er op geen enkele manier geweest. De politieke aandacht was gericht op de proportionaliteitsgids.

In de praktijk werkt al 92 procent van de opdrachtgevers met het reglement, maar nu wordt gebruik verplicht voor alle overheidsopdrachten onder de drempel. Op diverse punten wijkt het nieuwe reglement af van het oude: veelal gaat het om relatief kleine aanpassingen, maar die zijn vaak wel essentieel. Het verplicht elektronisch publiceren leidde tot diverse aanpassingen en inmiddels wordt ook onderscheid gemaakt tussen gunningsbeslissing en verlenen van de opdracht.

Ook het proces-verbaal en de motiveringsplicht hebben een plekje gekregen. Daarbij is de regel dat het proces-verbaal binnen twee werkdagen beschikbaar moet zijn voor afgevallen inschrijvers. Tegelijk schuift de Alcatel-termijn op naar twintig dagen en kunnen afgevallen partijen vijf dagen langer bezwaar maken bij de rechter als zij het niet eens zijn met een voorgenomen gunning.

> pagina 12: Reglement Werken in alle luwte van de wet bijgeschaafd

Reageer op dit artikel