nieuws

Andere verdeling tekort vergroot 
investeringsruimte

bouwbreed

Als rekening wordt gehouden met investeringen uit het verleden van de diverse overheidslagen, zouden de lagere overheden een groter tekort mogen hebben. Dat betekent meer investeringsruimte, blijkt uit cijfers van het CPB.

Volgens de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën die nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, mogen decentrale overheden nog maar 0,5 procent tekort hebben. Dat heeft negatieve effecten op de investeringsruimte, hetgeen al zichtbaar is in het uitstellen van onderhoud aan infrastructuur.

Het Centraal Planbureau heeft nu berekend dat die ruimte groter is als rekening wordt gehouden met de investeringen bij de verdeling van het tekort dat Nederland mag hebben, de beroemde 3 procent.

In de periode 2007-2011 bedroegen de netto-investeringen van alle overheden iets meer dan 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Daarvan kwam ongeveer een derde van de rijksoverheid en twee derde van de lagere overheden. Als die verdeling wordt aangehouden, moeten lagere overheden ook in de toekomst meer ruimte hebben.

De notitie van het CPB komt op een moment dat de Tweede Kamer nog op zoek is naar mogelijkheden om het financieringstekort terug te dringen en toch de investeringen op peil te houden. Door de berekening van het tekort tellen investeringen die bij wijze van spreken uit de achterzak worden betaald, gek genoeg toch mee voor het tekort.

Volgens berekeningen schelen de kabinetsmaatregelen 11 miljard euro investeringsruimte. De alternatieve berekeningsmethode van het CPB zou dat probleem oplossen.

Reageer op dit artikel