nieuws

‘We houden vast aan ons huidige organisatiemodel’

bouwbreed Premium

< Vervolg van pagina 1 Begin februari is het Poolse management op straat gezet en is een forensisch onderzoek gestart. Is er al aangifte gedaan? “Nee.” Gaat dat nog gebeuren? “Dat sluit ik niet uit. Neemt u tegen de Duitse bestuurders nog juridische stappen? “Ook dat sluit ik niet uit.” U boekt nog eens 200 […]

< Vervolg van pagina 1

Begin februari is het Poolse management op straat gezet en is een forensisch onderzoek gestart. Is er al aangifte gedaan?

“Nee.”

Gaat dat nog gebeuren?

“Dat sluit ik niet uit.

Neemt u tegen de Duitse bestuurders nog juridische stappen?

“Ook dat sluit ik niet uit.”

U boekt nog eens 200 miljoen af op de projecten in Duitsland en Polen. Gaat dat gevolgen hebben voor de personele sterkte? Met andere woorden: moet u nu kosten besparen?

“Nee, er staat geen reorganisatie gepland.”

Is overwogen om onderdelen te verkopen, om zo cash te genereren?

“Nee. Onze liquiditeit is ook helemaal geen issue. We zijn winstgevend en hebben bovendien financiële maatregelen genomen. Voor de korte termijn een brugfinanciering van 500 miljoen en voor de langere termijn een claimemissie van eveneens 500 miljoen. Daarmee zijn alle zorgen omtrent onze financiële positie weggenomen.”

Imtech kent een decentrale organisatiestructuur. Zijn de problemen aanleiding om dat te veranderen?

“Nee, we houden vast aan ons huidige organisatiemodel.

Waarom? Duidelijk is toch geworden dat de controle op de buitenlandse onderdelen tekort is geschoten?

“Ik ben voorstander van een decentrale organisatie omdat zo lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Bovendien zorgt het voor betrokkenheid van werknemers en voor binding met klanten en leveranciers. En vergeet niet, we hebben 24.000 medewerkers. Die voelen zich prettig bij de huidige organisatiewijze. Wel gaan we zaken veranderen op het gebied van controle en processen. Er zal straks veel strakker worden gestuurd op projectmanagement vanuit de raad van bestuur. Die wordt uitgebreid en zal meer operationeel van aard worden.”

Het pretpark in Polen is symbool komen te staan voor de problemen van Imtech in Polen en Duitsland. Komt dat park er eigenlijk nog?

“Geen idee. Eerst maar eens kijken of de ontwikkelaar de financiering rond krijgt. Lukt dat niet, dan is deze vraag slechts hypothetisch.”

Reageer op dit artikel