nieuws

TU ontwikkelt referentievlak voor Nederlands kustwater

bouwbreed

Onderzoekers van de TU Delft gaan een nauwkeurig en gemakkelijk toetsbaar referentievlak ontwikkelen voor de Nederlandse kustwateren.

Het referentievlak is onder andere van belang voor baggerwerkzaamheden in vaargeulen en het leggen van onderzeese kabels. Het referentievlak geeft namelijk aan hoe hoog het water zou staan als er geen effecten van wind, golven of getijden zouden zijn.

De TU noemt het opmerkelijk dat het grondgebied van Nederland nauwkeurig in kaart is gebracht, maar dat er geen goed referentievlak is voor de Waddenzee en het continentale plat. Met het nieuwe referentievlak kan Nederland zijn kustwateren goed laten aansluiten bij het European Terrestrial Reference System ERTS89.

De onderzoekers koppelen bij de ontwikkeling van het referentievlak zwaartekrachtdata van satellieten, radarhoogtemetingen en waterstandsmetingen aan een hydrodynamisch model voor ondiep water.

Het ruim zes ton kostende project wordt voor bijna een half miljoen euro gefinancierd door technologiestichting STW.

Reageer op dit artikel