nieuws

Tilburg beloont zuinig bouwen

bouwbreed

De gemeente Tilburg biedt corporaties een korting van zo’n 30 procent op de grondprijs wanneer er energiezuinige woningen worden gebouwd. Wethouder Berend de Vries (milieu) wil met deze maatregel niet alleen de bouw stimuleren, maar ook de energiekosten voor minder kapitaalkrachtige Tilburgers verlagen.

Concreet komt de verlaging neer op 7500 euro, waarmee de kosten voor een gemiddelde kavel van 95 vierkante meter voor “sociaal-betaalbare woningen” op 15.000 euro komen. Het gaat om woningen met een koopprijs van 120.000 tot 160.000 euro of een huurprijs tussen de 594 en 681 euro. De korting geldt alleen voor sociale woningbouw met een epc die minstens 0,2 lager ligt dan de nu geldende 0,6. Overigens gaat die wettelijke norm in 2015 naar 0,4. De gemeente wil de eis dan verder verlagen naar 0,2.

De Vries wil eigenlijk dat de corporaties woningen opleveren die een epc van 0 kunnen halen. Zo moet “energiearmoede” tot het verleden gaan behoren. “We zien dat de stijgende energiekosten onder lagere inkomens een steeds grotere druk leggen op de betaalbaarheid van de sociale woningbouw. Uit een RIGO-onderzoek in 2009 bleek al dat dat voor veel mensen een probleem is. ”

Volgens De Vries kan de korting gelden voor enkele honderden woningen per jaar. “Tilburg is een groeigemeente, en dit is een deel van de jaarlijkse bouwopgave van ongeveer 850 woningen. Maar wettelijk kan deze maatregel niet gelden voor woningen in de private sector. Daar zijn we gebonden aan marktconforme grondprijzen. Voor sociale woningbouw is dat een ander verhaal.”

Toch beseft de wethouder dat de hoeveelheid energiezuinige nieuwbouw de komende jaren op de totale sociale woningvoorraad in Tilburg – zo’n dertigduizend woningen – niet heel substantieel is. “Maar het is onderdeel van een groter verhaal. De grote uitdaging ligt natuurlijk in het aanpassen van bestaande woningvoorraad. De gemeente heeft de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. We hebben met de corporaties al eerder afspraken gemaakt over het verduurzamen van vierduizend bestaande huurwoningen.”

René Scherpenisse, directeur van de Tilburgse corporatie Tiwos, denkt niet dat het financiële voordeel van invloed is op de beslissing om een bouwproject wel of niet door te zetten. “Maar het is natuurlijk wel een duidelijke motivatie, een goede prikkel om iets meer uit de kast te halen. We weten dat een energienotaloze woning mogelijk is. De technologische ontwikkeling in de nieuwbouw gaat hard, dus de bouwbedrijven moeten daar wel in mee. Dat gebeurt ook. Onlangs hebben we via de emvi-methode een project van honderd energieneutrale woningen aanbesteed.”

Reageer op dit artikel