nieuws

Staalframe uitkomst voor authentieke sheds

bouwbreed Premium

Van de oorspronkelijke sheds kon niet veel gehandhaafd blijven. Maar de uitstraling van de voormalige ambachtsschool wordt in ere hersteld. Bouwcombinatie Koopmans – WAM & Van Duren realiseert in het centrum van Doetinchem het project De Brewinc Sheds. Staalframebouw bleek de oplossing voor de 24 nieuwe woningen die binnen de oorspronkelijke betonkaders van het industriële gebouw moeten passen.

De aannemer heeft verschillende varianten de revue laten passeren. ‘‘Houtskeletbouw bijvoorbeeld’’, zegt Gilbert Heutinck, projectleider van WAM & Van Duren. ‘‘Maar dat werd lastig vanwege de ronde dakvorm. En kalkzandsteen leverde koudebrugproblemen bij de aansluitingen op. Daarbij speelt ook een rol dat de garage voor een groot deel onder de woningen ligt.’’ Door te kiezen voor een dragend metalstud-systeem van Flex Framebouw blijft het ruimtebeslag van de constructie ook beperkt. De woningen zijn niet breder dan 4,6 meter. De binnenwanden op de begane grond zijn vloerdragend, de iets dunnere wanden op de verdieping zijn dakdragend. Het dak wordt opgebouwd uit gesegmenteerde dakelementen en krijgt door een wisselende dikte van de panlatten zijn ronde vorm terug. De puien, zoals oorspronkelijk met veel glas, krijgen een aluminium renovatieprofiel. Half mei worden de eerste woningen opgeleverd.

‘‘Staalframebouw is niet nieuw, maar wordt nu wel steeds meer opgepakt in de woningbouw. Door de droogmontage ben je minder afhankelijk van het weer’’, zegt Heutinck, die tijdens de afgelopen sneeuwperiode door kon met de prefab bouw. ‘‘Je hebt minder bouwtijd buiten, maar daar is wel een langere engineeringstijd aan voorafgegaan. Alle wensen van bewoners, zoals de plaats van de stopcontacten, zijn al in de productie van de wanden meegenomen.’’ Lastig in de engineering was bovendien dat de woningen, die in twee rijen met de rug naar elkaar toe liggen, ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld, maar de a-symmetrische sheddaken niet. In het project wordt gewerkt met een BIM, gemaakt met Revit. Heutinck: ‘‘Het pakket moest worden ingericht voor alle keuringen en certificaten. Het moet zich allemaal nog bewijzen, maar wij geloven wel in vergaande samenwerking en de verindustrialisering van de bouw.’’

Handhaven

In opdracht van de gemeente Doetinchem werkt de aannemerscombinatie al enkele jaren aan de herontwikkeling van het voormalig Brewinccollege. Inmiddels is de eerste fase klaar, waarin de bibliotheek, het Staring Instituut en het Achterhoeks streekarchief een plek kregen in het opgeknapte en uitgebreide schoolgebouw. Op het achterterrein waren vervolgens de praktijklokalen van de ambachtsschool, met karakteristieke sheddaken, aan de beurt. ‘‘De eis was om zoveel mogelijk van de bestaande bouw te handhaven’’, zegt Heutinck. ‘‘Maar dat bleek met de huidige eisen nauwelijks mogelijk.’’

Uiteindelijk bleven van het oorspronkelijke gebouw alleen de betonkaders van de gevels overeind. Aanvankelijk zou ook de vloer blijven liggen, maar die bleek niet bestand tegen de lijnlasten van de nieuw te bouwen woningen, die vanwege brandwerendheidseisen een betonvloer op de verdieping krijgen. Tussen de betonkaders van de gevels is alles gesloopt en is een nieuwe schroefmortelpaalfundering met een geïsoleerde kanaalplaatvloer aangebracht. ‘‘De betonkaders bleven zonder hulpconstructie overeind’’, zegt Heutinck. ‘‘We hebben alles 3D ingemeten en er bleek nauwelijks een afwijking. Die kaders zijn destijds zo degelijk gebouwd, het zou tegenwoordig een vermogen kosten om ze zo in het werk te kisten.’’

Reageer op dit artikel