nieuws

‘Sociale media van belang bij nieuwe bouwprojecten’

bouwbreed

Gebiedsontwikkelaars moeten hun werkwijze aanpassen aan het gebruik van sociale media en mobiel internetgebruik. Door de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en werkmethoden er op aan te passen kan gebiedsontwikkeling nieuwe kansen krijgen.

Nieuwe media waaronder mobiel internet maken het onder meer mogelijk dat publieke en private partijen hun doelgroep een stem geven. Zo kunnen bijvoorbeeld potentële huizenkopers eenvoudig aangeven hoe ze willen wonen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Social media interventions in urban planning’ van Nirai Sewraj. “Sociale media stellen eindgebruikers in staat om zichzelf met een project of gebied te identificeren en als netwerk van ambassadeurs op te treden”, constateert Sewraj die op het onderzoek afstudeerde aan de TU Delft. “Hier kan slim op ingespeeld worden om grote bekendheid te verwerven voor een project.”

Ook het omgekeerde is mogelijk. Via sociale media kunnen gelijkgestemden op het gebied van onder meer wonen elkaar vinden en gezamenlijk stappen nemen om hun woonwensen te realiseren. “De wensen van deze collectieven moeten vervolgens wel vertaald worden naar een concreet en haalbaar plan.”

Daarbij is vooral een belangrijke rol weggelegd voor private partijen omdat zij op dit gebied veel kennis in huis hebben.

Sewraj ziet nog andere kansen. In dat verband verwijst hij naar de website leegstandmatcher.nl. Deze biedt de mogelijkheid om de vraag naar leegstaande woon- en werkruimtes te koppelen aan het aanbod.

Verder wijst hij er op dat publieke partijen door het gebruik van nieuwe media duidelijkheid kunnen krijgen aan welke voorzieningen behoefte is in een wijk via online meldpunten. Nog een ander perspectief biedt het werven van fondsen via internet. Het zogeheten crowdfundiing heeft zich op dat gebied inmiddels bewezen.

Tegelijkertijd signaleert hij dat op het gebied van sociale media veel onduidelijk is vanwege de snel op elkaar volgende ontwikkelingen. Hij adviseert gebiedsontwikkelaars niettemin de voortgang te volgen. “Vooral om gebiedsontwikkeling weer nieuwe kansen te geven”, aldus Sewraj.

Reageer op dit artikel