nieuws

‘Overtreden van vorst-WW-regeling kan grote financiële gevolgen hebben’

bouwbreed Premium

Veel bouwbedrijven maken misbruik van de vorst-WW-regeling, meldde Cobouw gisteren op basis van onderzoek van het UWV. Hoofdinspecteur Bob Strang van de uitkeringsinstantie waarschuwt: “Voor zowel kleine als grote bedrijven kan dit grote financiële gevolgen hebben.”

Inspecteurs controleerden in januari 421 personen op 482 bouwlocaties, verspreid over het hele land. 83 Bouwvakkers hadden die dag niet aan het werk mogen zijn. Dat is een op de vijf. Bent u geschrokken van de uitkomsten?

‘‘Wanneer twintig procent van de gecontroleerde bedrijven misbruik maakt van de regeling, is dat veel. Het viel me overigens wel op dat alle bouwvakkers die we gecontroleerd hebben, prima meewerkten. In veel gevallen bleek zelfs dat de werknemer niet eens wist dat zijn baas een melding had gedaan bij het UWV.’’

Hoe gaat een controle in z’n werk?

‘‘Alle meldingen komen centraal binnen in Eindhoven en worden gedistribueerd naar UWV-locaties in het hele land. Inspecteurs gaan vervolgens naar die bouwlocaties waar meldingen zijn gedaan. De inspecteur zoekt contact met de hoofduitvoerder en legt uit waarom hij er is. Dan gaat hij controleren of bouwvakkers voor wie een melding is gedaan ook op de bouwplaats aanwezig zijn. Zo ja, dan is er sprake van misbruik.’’

En als de bouwvakker in de keet koffie zit te drinken?

‘‘Ook dan is er sprake van misbruik. Sterker, ze mogen zelfs niet in hun busje vlak buiten het bouwterrein zitten. De regel is dat de bouwplaats en directe omgeving verboden terrein zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze het bouwterrein betreden zo gauw de inspecteurs verdwenen zijn.’’

Was er een speciale aanleiding om dit onderzoek te doen, of controleren jullie elk jaar?

‘‘We controleren elk jaar, maar niet voor niets. We krijgen zeer regelmatig signalen van mensen uit het veld. Ook vorig jaar bleek dat er regelmatig misbruik werd gemaakt van de regeling.’’

Hebben jullie ondernemers nog gevraagd waarom ze de regeling aan hun laars lappen?

‘‘Nee, dat is alleen al om praktische redenen niet haalbaar. Werknemers zitten op een bouwlocatie in bijvoorbeeld Amsterdam, terwijl hun baas kantoorhoudt in Enschede of Hengelo. Daarbij komt: onze primaire taak is om vast te stellen of bouwvakkers wel of niet aanwezig zijn.’’’

Hoe nu verder?

‘‘Alle werkgevers die misbruik maken van de regeling worden voor het verdere verloop van deze winter uitgesloten van de regeling. Wie een keer betrapt is, wordt al uitgesloten. Voor zowel grote als kleine bedrijven kan dit grote financiële gevolgen hebbe n. En bedrijven die bij eerdere controles tegen de lamp liepen, hebben volgend jaar uiteraard een verhoogde kans op controle.’’

Reageer op dit artikel