nieuws

Onderwijs en bedrijfsleven samen in renovatie

bouwbreed Premium

Een nieuwe opleiding biedt medewerkers van bouwpartijen de mogelijkheid zich op het hoogste niveau voor te bereiden op de bouwopgave van renovatie en transformatie. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierbij eendrachtig samen.

‘NRP Academie nodig voor nieuwe opgave’

Even nieuw als noodzakelijk, licht voorzitter Frank Bijdendijk van het Nationaal Renovatie Platform (NRP) toe, is dat in het programma eindelijk alle belangrijke aspecten van de vaak gecompliceerde projecten op een samenhangende manier aan bod komen. Ook bijzonder is dat de opleiding een gezamenlijk project is van het hoger onderwijs en marktpartijen.

“Wij zijn”, onderstreept hij namens het NRP, “van mening dat het bestaande het nieuwe is. Dat we ons in de toekomst vrijwel uitsluitend gaan bezighouden met renovatie en transformatie van bestaand vastgoed. Het hoger onderwijs is daarop nog onvoldoende ingesteld.”

September

De nieuwe NRP Academie, zoals de nieuwe opleiding is genoemd, gaat in september van start. Hij wordt verzorgt door de Technische Universiteit Delft, de universiteit Nyenrode, de Hogeschool Utrecht, het NRP en de daarbij aangesloten marktpartijen, die vanuit diverse invalshoeken betrokken zijn bij renovatie- en transformatieprojecten. De inbreng van de bedrijven moet bevorderen dat opleiding naadloos aansluit op de praktijk.

De wens voor de toekomst is dat ook het reguliere hoger onderwijs geïnspireerd raakt. Dat is nu nog, net als de bouwpraktijk in Nederland sinds jaar en dag, hoofdzakelijk gefocust op nieuwbouw.

Kennis over de mogelijkheden met de bestaande bouw blijkt her en der al in ruime mate ontwikkeld, maar is moeilijk bij elkaar te krijgen. Bijdendijk mist in opleidingen bijvoorbeeld de systematische aandacht voor het totale proces. Daarbij komt nogal wat kijken en sowieso heeft het andere kenmerken dan nieuwbouw. Maar dat betekent nog niet dat het onmogelijk hoeft te zijn.

Gebruikers

Bijdendijk: “Je krijgt meer dan bij nieuwbouw te maken met belangen in de omgeving en van de gebruikers van de gebouwen zelf. Verder moet je rekening houden met een wet- en regelgeving die op de eerste plaats is bedoeld voor nieuwbouw – en die dus gebrekkig is afgestemd op de opgave met bestaand vastgoed. En je moet kunnen omgaan met de economische kant. Wat het moet kosten en wat je eraan kunt verdienen.”

De cursisten gaan hun kennis bijschaven in een modulair opgebouwd programma van in totaal een jaar, gedurende één dag per week. De ontmoeting tussen deelnemers afkomstig van verschillende spelers in de markt is op zichzelf al leerzaam, is een van de gedachten achter de opzet. De doelgroep werkt bij bouwbedrijven, ontwikkelaars, architectenbureaus, corporaties, adviesbureaus, financiële partijen, maar bijvoorbeeld ook gemeenten. De cursisten brengen kortom een gevarieerde ervaring mee.

Reageer op dit artikel