nieuws

Noodzaak voor nieuwe monumentenorganisatie

bouwbreed Premium

Organisaties die monumenten beheren, hebben het steeds moeilijker om de financiën voor het herbestemmen en restaureren van monumentale bouwwerken rond te krijgen. Daarom wordt een nieuwe organisatie voor monumenten opgericht. Dat staat in het visiedocument ‘Naar een Nationale Monumentenorganisatie’.

Zowel beperkte rijksbudgetten als ontwikkelingen binnen het bankwezen en een stroeflopende vastgoedsector zorgen er voor dat het geven van een herbestemming aan grootschalige monumenten moeilijker is dan ooit te voren. Andere problemen waarmee de monumentenwereld worstelt, zijn onder meer toenemende leegstand en meer moeilijkheden om monumentale gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Daar komt bij dat de rijksoverheid verschillende monumenten wil afstoten. Recente voorbeelden daarvan zijn De Naald in Apeldoorn en de vesting Naarden.

Om problemen op dit vlak het hoofd te bieden, wordt de Nationale Monumenten Organisatie (NMO) opgericht. De oprichting gebeurt op initiatief van verschillende partijen waaronder de Vereniging Hendrick de Keyser en de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (Boei). De initiatiefnemers hebben in totaal 1500 monumenten in bezit. Het gaat om onder meer woonhuizen, fabrieken en kerken. De NMO gaat zich onder meer bezighouden met het bevorderen van samenwerking tussen verschillende beheerders van monumenten en zal zorg dragen voor monumentale bouwwerken die door andere partijen worden afgestoten. De initiatiefnemers stellen dat het niet de bedoeling is van de nieuwe organisatie om te concurreren met bestaande monumentenbeheerders. Samenwerking is daarentegen wel mogelijk. Verder is de NMO bereid monumentenportefeuilles over te nemen.

Reageer op dit artikel