nieuws

Meer druk op Senaat om verhuurdersheffing

bouwbreed

De druk op de Eerste Kamer neemt toe om de verhuurdersheffing naar de prullenbak te verwijzen. Gisteren sprak de Senaat er over en volgende week moeten de fracties een definitief besluit nemen.

Het ‘iets minder slechte maar nog steeds slechte’ huurbeleid uit het woonakkoord zorgt voor twijfels in de Eerste Kamer. Weliswaar is de verhuurdersheffing iets naar beneden bijgesteld, van 2 naar 1,75 miljard, maar daar staat ook een lagere verdiencapaciteit tegenover door de lagere maximale huurstijging.

Dat heeft al gezorgd voor de nodige nieuwe onrust bij de corporaties die hun financiële basis onder investeringen zien wegvallen. Uit onderzoek van de Stec Groep blijkt dat 84 procent van hen de investeringen op een uiterst laag pitje gaat zetten.

In een brandbrief aan de Eerste Kamer benadrukken FNV Bouw, Aedes, de Woonbond en de Taskforce CO 2 -reductie in de Bouw nog eens de desastreuze gevolgen van de heffing voor de bouw. Een ruwe schatting levert op dat het woonakkoord en de verhuurdersheffing alleen al dit jaar zo’n 5 miljard minder bouwomzet betekent.

“De crisis snijdt diepe wonden en schreeuwt om een investeringsimpuls. Het is totaal onverantwoord om ingrijpende anti-stimuleringsmaatregelen door te voeren zonder degelijke onderbouwing. Investeer in duurzaamheid en werkgelegenheid”, luidt het advies van vicevoorzitter Charley Ramdas van FNV Bouw.

Twijfels

De senatoren zitten nu in een dilemma. Het kabinet heeft met de steun van de woonakkoordpartijen D66 en ChristenUnie een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar zelfs de senatoren van die beide partijen hebben hun twijfels of het woonakkoord nu wel zo goed is voor de economie.

Ook zij weten dat de bouw voor ongeveer de helft debet is aan de economische krimp. En eveneens weten zij dat het kabinetsbeleid bepaald niet helpt om de bouw op het juiste spoor te krijgen. Zeker nu de corporaties laten weten hun investeringen op een laag pitje te zetten door de onzekerheid over hun toekomstige financiële soliditeit.

Wat daarbij steekt is dat de maatregelen zijn genomen zonder vooraf te kijken naar de mogelijk gevolgen. Ook nu nog wil het Centraal Planbureau wegens capaciteitsgebrek het woonakkoord niet doorrekenen. Bij het ter perse gaan van de krant was nog niet bekend hoe de partijen in de Senaat momenteel denken om te gaan met de heffing.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels