nieuws

‘In slechte tijden moet je afboeken’

bouwbreed Premium

Wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas gaat per 1 april werken op een groenteveiling. Maar of het nu gaat om een huis of een paprika, het principe is hetzelfde: “De overheid kan geen prijzen berekenen die niet marktconform zijn.”

< Vervolg van pagina 1

Morgen mag u de commissie huizenprijzen vertellen hoe u over het grondbedrijf denkt. Wat is de kern van uw betoog?

“Het gemeentelijk grondbedrijf is te veel uit op winst die gebruikt wordt om grote projecten te realiseren. Of ze dichten er de gemeentelijke begroting mee. In het westen hoor ik dat de grondprijs 450 euro is. Dan praat je over behoorlijke bruto marges. Het grondbedrijf is daar niet voor op aarde.”

Wat doet uw gemeente met de grondopbrengsten?

”Wij financieren daar grote projecten mee. Centrumplannen of multifunctionele ruimtes. Daar is niets mis mee, maar de markt verandert. Wij hebben een goed functionerend grondbedrijf. Dat komt door onze bedrijfsmatige aanpak. Met stimuleringsmaatregelen bleef onze woningbouwproductie nagenoeg op peil.”

U wilt toe naar een andere grondprijsberekening. Hoe?

”Door uit te gaan van een kostprijsplusaanpak. Dat is de inkoopprijs, plus het uitgiftepercentage, de plankosten, het bouwrijp maken, eventuele planschades, een risico-opslag en een fonds voor de inrichting van de ruimtelijke ordening zoals de aanleg van infrastructuur.”

Wat levert uw plan op?

“Bij ons zakt de prijs van ongeveer 215 euro naar 175 euro. Dat scheelt dus 20 procent op de grondkosten.”

Waarom zouden gemeenten uw voorbeeld moeten volgen?

“Als je in goede tijden profiteert, moet je in slechte tijden ook afboeken. Als er al wordt afgewaardeerd, zijn het de marktpartijen die dat doen. Gemeenten kunnen niet achterblijven. De overheid is geen monopolist die de prijs bepaalt.”

Moet Blok ingrijpen als wethouders niet luisteren?

“Zou kunnen. Gemeenten gaan inkomsten missen.”

De wethouder van een grote stad zal zeggen: u heeft makkelijk praten…

“Ik begrijp dat er in Amsterdam dit jaar 1200 woningen worden gebouwd. Wij bouwen er in een regio waar de vraag minder is jaarlijks meer dan 100. Relatief gezien doen wij het stukken beter dan Amsterdam.”

Reageer op dit artikel