nieuws

‘Ik houd liever wat geld in de achterzak’

bouwbreed

Gerard van de Aast is de nieuwe bestuursvoorzitter van Imtech. Aan hem de taak om de geplaagde technisch dienstverlener in rustiger vaarwater te loodsen. Geen gemakkelijk opgave, nu de problemen omvangrijker blijken te zijn dan gedacht. Wat er precies is misgegaan bij de Imtech-bedrijven in Polen en Duitsland, is nog onderwerp van onderzoek. Helder is […]

Gerard van de Aast is de nieuwe bestuursvoorzitter van Imtech. Aan hem de taak om de geplaagde technisch dienstverlener in rustiger vaarwater te loodsen. Geen gemakkelijk opgave, nu de problemen omvangrijker blijken te zijn dan gedacht.

Wat er precies is misgegaan bij de Imtech-bedrijven in Polen en Duitsland, is nog onderwerp van onderzoek. Helder is volgens Van de Aast inmiddels wel dat in Duitsland de posten ‘onderhanden werk’ en ‘nog te innen bedragen’ te rooskleurig zijn ingeschat door het, inmiddels vervangen, management. Bovendien is sprake geweest van ongepast boekhouden. Verliezen op het ene project werden doorgeschoven naar andere projecten.

Hoe kon dat alles gebeuren?

Van de Aast: “Daar houd ik me eigenlijk niet zo mee bezig. Ik wil het wel begrijpen, maar nog liever wil ik naar de toekomst kijken. Hoe kunnen we het vertrouwen van klanten, leveranciers en financiers terugwinnen?”

In Duitsland werden hogere marges nagestreefd dan in andere landen. Heeft dat een rol gespeeld?

“De bril die het Duitse management op heeft gehad, was te zonnig. Daar laat ik het maar bij.”

Uw mede-bestuurder Hans Turkesteen spreekt over ‘ongepast boekhouden’ in Duitsland. Kan dat zijn aangewakkerd door de bonuscultuur die Imtech kent?

“Dat is te kort door de bocht. Maar duidelijk is wel dat we de variabele beloningscomponent voor het management gaan aanpassen. Er komen andere prikkels, meer gericht op marge en niet op omzet. Want werk aannemen is geen kunst, er wat aan verdienen wel.”

Vindt u eigenlijk dat uw voorganger René van der Bruggen roekeloos heeft gehandeld? Hij was verantwoordelijk voor de, kennelijk riskante, financieringsstructuur.

“Ik ben zelf geen fan van schulden. Ik houd liever wat geld in de achterzak. Wat het oude bestuur heeft bewogen om dat anders doen, boeit me niet. Wij gaan Imtech door deze moeilijke fase heenloodsen.”

U lijkt weg te draaien voor mogelijke fouten uit het verleden?

“Ik heb vandaag aangekondigd dat we ingrijpende maatregelen nemen. Er komt een robuuster, meer conservatieve financieringsstructuur. We gaan bovendien de bedrijven strakker aansturen. Dat doen we niet als ik zou vinden dat er op dat gebied niets aan zou schorten.”

> pagina 7: ‘We houden vast aan ons huidige organisatiemodel’

Reageer op dit artikel