nieuws

Hoge Raad: Geen extra legesheffing bij omzetting vergunning

bouwbreed

Een bedrijf dat zijn aanvraag voor een bouwvergunning omzet in een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning behoeft niet meer leges te betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Gemeenten mogen afnemers van gemeentelijke diensten leges vragen. Dat dit volop gebeurt voor een bouwvergunning, behoeft geen betoog. Soms gebeurt de aanvraag van een bouwvergunning in fases. In dat geval zal de gemeente per fase leges heffen, waarbij in beginsel het totale bedrag aan leges niet meer bedraagt dan de legesheffing bij een reguliere bouwvergunning. Dit dreigde echter mis te gaan in de zaak voor de Hoge Raad. Een bedrijf vroeg een bouwvergunning voor de eerste fase en had daarvoor leges betaald. De desbetreffende gemeente hanteerde voor de eerste en tweede fase een tarief dat de helft was van het tarief voor een reguliere aanvraag.

Toen de vergunning voor de eerste fase op zich liet wachten, besloot het bedrijf dan maar een reguliere bouwvergunning aan te vragen. De gemeente hief daarop leges voor een volledig nieuwe aanvraag. De Hoge Raad stelde dat strikt genomen een omzetting van een gefaseerde aanvraag in een reguliere aanvraag niet mogelijk was. Toch was de situatie in deze zaak zo te vergelijken met een gefaseerde aanvraag, dat de gemeente de legesheffing moest matigen.

Reageer op dit artikel