nieuws

Hetzelfde blijven doen, maar dan beter

bouwbreed

Met de directiewisseling bij grond- weg- en waterbouwer Martens en Van Oord in Oosterhout breekt een nieuwe fase aan. Dat betekent niet dat het familiebedrijf rigoureus een andere koers gaat varen. “De uitdaging zit vooral in het beter benutten van de kennis van iedereen om tot een betere totaaloplossing te komen.”

Grondlegger en oprichter Teus van Oord heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe vierhoofdige directie met daarin zijn twee kinderen en twee niet-familieleden: Tobias van Oord (directeur bouwgrondstoffen en materieel), Tirza Bax-van Oord (directeur financiën), Dolf van Atteveld, (directeur projecten) en Jaap van der Weele (directeur projectondersteuning). Zelf blijft hij als grondlegger betrokken. Vier directeuren in plaats van één, is een bewuste keuze, verklaart Tobias van Oord. “We zijn met z’n vieren verantwoordelijk voor de gang van zaken en hebben een goede taakverdeling. Zelf hebben we het wel het Bavaria-model genoemd. Zij hebben ook een collectief bestuur.” Van Oord kent de bierbrouwer uit FBNed, de vereniging van familiebedrijven waar Martens en Van Oord lid van is.

Dat de twee kinderen samen het bedrijf zouden overnemen is nooit een serieuze optie geweest. In onderlinge gesprekken hadden ze al geconstateerd dat dat geen goed idee zou zijn. Ze zitten te veel op één lijn en onderkennen dat niet alle aspecten van de bedrijfsvoering hen even goed liggen. Van Atteveld: “Dat is een van de redenen dat gekozen is voor een vierhoofdige directie. Dat geeft evenwicht.” Van Oord is blij met de constructie. “Het geeft een rijk gevoel dat je kunt voorzetten wat je vader heeft opgebouwd. Aan de andere kant is het ook een grote verantwoordelijkheid.”

Interne organisatie

De nieuwe directie bouwt voort op de stevige basis die Teus van Oord heeft gelegd. In de aansturing zal wel het een en ander veranderen. “Ik ben natuurlijk heel trots op mijn vader. Maar de interne organisatie is minder op orde dan hoort bij zo’n groot bedrijf”, zegt Van Oord. “Teus is in zijn hart een uitvoerder. Daardoor zijn er wel wat bedrijfsprocessen die meer aandacht nodig hebben. Daar zetten we nu flink op in”, vult Van Atteveld aan. “In 26 jaar heeft Martens en Van Oord een enorme groei doorgemaakt, waarvan de laatste vijf jaar explosief. Het viel ook niet mee om daar in je eentje voldoende aandacht aan te geven.”

Van de crisis heeft het bedrijf met zo’n 240 werknemers en omzet van 70 miljoen euro nog weinig last ondervonden. Van Oord: “Wij zijn actief in het grondverzet en baggeren. Daar heeft de economische crisis nog niet zo toegeslagen als in bouw.” Daarnaast zorgt het brede scala aan activiteiten voor risicospreiding, net als de wisselende rollen in projecten: van hoofdaannemer tot toeleverancier of logistiek dienstverlener. “Het is makkelijker continuïteit te houden. Je bent niet zo afhankelijk van één type markt”, aldus Van Oord.

Naast grondwerk en baggeren, houdt Martens en Van Oord zich ook onder meer bezig met spoor- en wegenbouw, logistieke dienstverlening en productie en levering van bouwgrondstoffen. Dat laatste is dagelijks te zien vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Oosterhout, dat een mooi uitzicht biedt op het terrein van buurbedrijf Martens. Aan de ene kant liggen aan de waterkant hoge bergen grind, aan de andere kant betonnen buizen. Van Atteveld: “Onze buurman Martens is een grote klant. Wij leveren zand en grind als grondstof voor hun beton.”

Het afgelopen jaar heeft Martens en Van Oord met een dijkverzwaringsproject in Xanten de eerste stappen gezet op de Duitse markt. In de toekomst wil het bedrijf actiever de buitenlandse markt op. Dankzij nieuw materieel dat binnenkort beschikbaar komt, waarmee ook in zeehavens gebaggerd kan worden, wordt het makkelijker om ook mee te dingen naar opdrachten in het buitenland.

Groei

Toch streeft Martens en Van Oord op korte termijn niet naar verdere groei. Van Oord: “Groei is niet onze ambitie. Onze ambitie is om wat we doen nog beter te doen.” Dat wil het bedrijf vooral doen door de aanwezige kennis zowel van de mensen in de uitvoering als de ontwerpers en technici die vooral binnen zitten, beter te benutten. “Samen kun je het verschil maken. Als we erin slagen om die kennis beter te bundelen en te ontsluiten, draagt dat bij aan het succes van morgen”, aldus Van Atteveld.

Reageer op dit artikel