nieuws

Grote onrust over afschaffing hypothecaire aftrek Vlaanderen

bouwbreed

In Vlaanderen is grote onrust ontstaan over de mogelijke afbouw en afschaffing van de fiscale aftrek voor hypotheekleningen vanaf 1 januari 2014.

Oorzaak van de commotie is het bekend worden van een advies van de Vlaamse Woonraad, die pleit voor een snelle en drastische afbouw van het huidige systeem van fiscale steun voor bestaande en nieuwbouwwoningen, weliswaar met overgangsmaatregelen voor bestaande hypothecaire leningen. De Woonraad is een twintig leden tellend adviesorgaan van de Vlaamse regering, waarin behalve vijf onafhankelijke experts nog vijftien vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van steden, gemeenten en provincies zitting hebben. Ook directeur-generaal Marc Dillen van de Vlaamse aannemersorganisatie (VCB) is lid van dit adviesorgaan.

Als gevolg van de staatshervorming in België wordt de bevoegdheid over het systeem van de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen en het bijbehorende budget vanaf 1 januari 2014 overgeheveld van de federale regering in Brussel naar de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen. Het huidige budget voor Vlaanderen bedraagt volgens een berekening van de VCB 2,9 miljard euro, maar vanaf 1 januari 2014 krijgt Vlaanderen nog maar 1,5 miljard euro en is het systeem niet langer betaalbaar. De Vlaamse Woonraad meent dan ook dat het systeem op de schop moet. Ze noemt het “onrechtvaardig en prijsopdrijvend”.

Volgens de Woonraad krijgen heel veel mensen, die het financieel totaal niet nodig hebben, zo onterecht een fiscaal voordeel. Het advies van de Woonraad veroorzaakte gisteren veel onrust en respons op radio, tv en de sociale media. Minister-president Kris Peeters probeerde de onrust weg te nemen door te verklaren dat het “alleen nog om een advies gaat” en dat de “hypothecaire aftrek voor bestaande woningen behouden blijft”.

Hij ontkende niet, dat vanaf 1 januari alles nog open ligt en dat er nog naar oplossingen moet worden gezocht. VCB-directeur Dillen benadrukte dat vanaf 2014 vooral voor nieuwbouw en renovatie een goed systeem van fiscale aftrek van hypothecaire leningen onontbeerlijk is, omdat de vraag naar woningen elk jaar fors blijft stijgen. Zonder dit systeem dreigen nieuwbouw en renovatie verder weg te zakken.

Reageer op dit artikel