nieuws

Gemengde gevoelens bij maatregelen

bouwbreed

Opluchting over het akkoord en twijfels over de inhoud ervan strijden bij de meeste organisaties om voorrang. De nieuwbouw heeft er in ieder geval nog geen profijt van.

“De nieuwbouw, juist het deel van de bouw waar de problemen veruit het grootste zijn en de werkgelegenheid het meeste te lijden heeft, schiet met het woningmarktakkoord weinig op. De btw-verlaging van 21 naar 6 procent geldt alleen voor de verbouwsector. En samen met de eerder al verlaagde overdrachtsbelasting drukt de bestaande markt daarmee de nieuwbouw nog meer in het nauw. Positieve onderdelen zijn er ook: de versoepelde hypotheekregels en de verruiming van de startersfaciliteiten”, zegt Nico Rietdijk, directeur van de NVB.

Wat optimistischer is Bouwend Nederland. “Voor de bouw is het absolute noodzaak dat er een impuls komt. Voor de huur- en koopsector is duidelijkheid vereist. Het akkoord is in lijn met onze wens om duidelijk heid en stimulansen voor de bouw. Dat is dus positief. De pijn wordt hierdoor verzacht”, aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Hij acht het van belang dat de corporatiesector nu weer gaat investeren.

De kans daarop lijkt echter gering, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon. “Per saldo gaan we er op achteruit. Dit akkoord biedt dan ook geen stimulans voor de bouwproductie. Weliswaar hoeven de corporaties iets minder af te dragen maar daar staat tegenover dat ze ook minder inkomsten krijgen.”

Directeur Jan Fokkema van de Neprom is gematigd positief over het akkoord op de huizenmarkt maar ziet ook investeringsproblemen bij beleggers en corporaties. Hij vindt het essentieel dat de btw-verlaging voor energiebesparing ook voor nieuwbouw gaat gelden.

Uneto-VNI is ronduit positief. De btw-verlaging en het fonds energiebesparing werken voor de installatiesector positief uit. Wel hoopt de organisatie dat corporaties toch de ruimte vinden te investeren.

Ook de Aannemersfederatie is overwegend positief. Vooral de btw-verlaging en energiebesparing zijn goed. Een eerste stap op de goede weg, nu de nieuwbouw nog, aldus de AFNL.

Reageer op dit artikel