nieuws

EU wil afhankelijkheid grondstoffen verlagen

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft het Europese Innovatie Partnerschap voor grondstoffen opgericht. Dit moet zorgen voor zuiniger gebruik en recycling van grondstoffen, waardoor de Europese Unie minder afhankelijk wordt van importen.

Voor grondstoffen zijn de EU-lidstaten in belangrijke mate afhankelijk van importen. En dat terwijl grondstoffen van levensbelang zijn voor de industrie waarvan weer 30 miljoen werknemers afhankelijk zijn. Zo komt rubber voor 100 procent van buiten de EU en ijzererts voor 85 procent.

Dit is reden voor de Europese Commissie om die afhankelijkheid te verminderen, al was het maar omdat de prijzen van grondstoffen alleen maar stijgen, zeker nu de concurrentie op de grondstoffenmarkt van opkomende landen als China en India steeds groter wordt.

Indachtig de woorden van KPMG’s duurzaamheidsadviseur Yvo de Boer die in augustus vorig jaar in deze krant zei dat als er 100 procent gecycled wordt Europa heel rijk aan grondstoffen is, slaat de EU die koers nu in. Dat is althans een van de punten die het partnerschap zal gaan bestuderen, naast zuiniger gebruik van grondstoffen.

Daarnaast zal het partnerschap ook moeten kijken naar vermindering van milieu- en sociale effecten van het gebruik van grondstoffen. Als het aan de commissie ligt, moet Europa leider worden op dat gebied.

Doelen

Om dit alles te bereiken, heeft de commissie concrete doelen geformuleerd die uiterlijk in 2020 bereikt moeten zijn. Zo wil zij dat er minstens tien pilotprojecten komen op het gebied van innovatie in opsporing en exploratie, bewerking en recycling van grondstoffen.

Daarnaast moet verbeterd gebruik van grondstoffen worden gerealiseerd. Trefwoorden daarbij zijn hergebruik en recycling. De Commissie verwacht dat daarbij ook nieuwe innovatieve grondstoffen worden geproduceerd met marktpotentie, zoiets als vliegascement maar dan nog vernieuwender.

Een kennisbank grondstoffen kan helpen die ambities waar te maken. In die kennisbank moeten de grondstoffenstromen en trends worden opgenomen. Dat vergemakkelijkt het eventueel herkennen van de slaagkans van bepaalde geryclede producten.

Ook wil de commissie dat voor minstens drie kritische grondstoffen vervangingsproducten worden ontwikkeld.

Reageer op dit artikel