nieuws

EU bepleit strengere norm luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

De Europese Commissie gaat nog dit jaar het beleid rond luchtkwaliteit aanscherpen. Dat zegt milieu-commissaris Janez Potocnik naar aanleiding van een nieuwe studie van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Nieuw onderzoek toont snellere risico’s aan

“Luchtbeleid in de EU moet gebaseerd zijn op de meest recente wetenschap. Daarom hebben we de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) gevraagd deze studie uit te voeren, Het verband dat is gevonden tussen luchtvervuiling en gezondheid vraagt om aanscherping van het beleid. Het rapport zal dan ook een sleutel zijn bij het formuleren van nieuwe luchtkwaliteitsnormen”, aldus Potocnik.

Het nieuwe onderzoek wijst uit dat langdurige blootstelling aan fijn stof (PM 2,5) kan leiden tot onder meer arteriosclerose en longaandoeningen bij vooral kinderen. Daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden dat er een verband kan zijn met onder andere cognitieve functies en diabetes.

Richtlijnen

Meer dan 80 procent van de Europeanen wordt blootgesteld aan een hoeveelheid fijn stof die uitkomt boven de richtlijnen van de WHO uit 2005. Dat zou hun leven met 8,6 maanden bekorten. Die richtlijnen worden in ieder geval aangescherpt op basis van het onderzoek.

Potocnik stelt zich daarnaast voor het Europese beleid op dit gebied eveneens aan te scherpen in dit jaar dat is uitgeroepen tot het jaar van de luchtkwaliteit. Het is nog niet bekend wat dit gaat betekenen voor bijvoorbeeld ruimtelijke projecten. Bekend is wel dat er maatregelen moeten komen als grenswaarden worden overschreden voor bepaalde stoffen. In België wordt dan de maximumsnelheid op autowegen drastisch verlaagd.

Behalve op het gebied van fijn stof zal de WHO ook nieuwe richtlijnen opstellen voor ozon en stikstofdioxide. Deze twee gassen zijn vooral verantwoordelijk voor smogvorming en schadelijk voor de longen.

Reageer op dit artikel