nieuws

Dekra garandeert kwaliteit ‘pro-led’

bouwbreed Premium

Het Dekra Led Keurmerk moet professionele partijen ervan overtuigen dat ze goede led-producten kopen. Zo’n eenduidige onderscheiding ontbrak tot nog toe.

Eenduidig keurmerk moet ‘cowboys’ van markt verjagen

De praktijk leert directeur Chiel Bekker van BB-Lightconcepts uit Doetinchem dat veel beroepskopers door de bomen het bos niet meer zien. Bijvoorbeeld vanwege het grote aantal keurmerken en de vele ‘cowboys’ die Bekker zegt te zien op de markt. “Het Dekra Led-Keurmerk scheidt het kaf van het koren.”

BB-Lightconcepts krijgt dit keurmerk op 22 februari voor wat de directeur een ‘business to business’ armatuur noemt. Het Doetinchemse bedrijf is dan tevens de eerste producent van zakelijke led-producten die het keurmerk mag voeren. Bekker plakt het op een lichtbuis van 4 of 6 meter lang die onder meer tunnels me t een doorgaande lijn verlicht.

De onderscheiding geeft aan dat de producten voldoen aan de specificaties die de fabrikanten hun armaturen en/of lichtbronnen meegeven. Het gaat dan om onder meer de mate waarin sterkte en de kleur van het licht in de loop van de tijd verminderen. Het onderzoek naar de prestaties en de veiligheid duurt twee jaar. Als daarna het keurmerk wordt afgegeven mag dat wereldwijd worden gebruikt.

Dekra Certification, voorheen Kema Quality, uit Arnhem noemt het keur een aanvulling op de norm IEC PAS. Deze normenreeks benoemt een aantal kwaliteitscriteria voor led’s en geeft aan hoe die moeten worden gemeten. De toevoeging kwam er mede op verzoek van de verlichtingindustrie. Jaarlijks controleren de certificeerders of de producent nog steeds aan de bepalingen voldoet. Na drie jaar wordt de hele procedure herhaald. ‘Commercial Business director’ Vincent Roes van Dekra zegt zo een einde te kunnen maken aan de onzekerheid rond led-producten en dus aan het gevaar van miskopen.

Wonderlampen

Op dit moment zijn leds nog geen algemene wonderlampen, vindt Herold Tinnemeier van Orange Lighting uit Enschede, distributeur van verlichtingsproducten van GE Lighting. “In sommige toepassingen blijven conventionele lichtbronnen als metaalhalogenidelampen de beste en in elk geval de best betaalbare oplossing.”

Tinnemeier levert ook led-producten maar vindt dat “energiebesparing en kostenbeheersing ook heel goed mogelijk zijn met bestaande kwalitatief hoogwaardige lichtbronnen. Die kosten een fractie van de huidige led-oplossingen en hebben een servicelevensduur van acht tot tien jaar.”

Reageer op dit artikel