nieuws

Bouw voert strijd tegen uitbuiting

bouwbreed

Buitenlanders aan het werk in de bouw is op zich niets mis mee, als de bouw-cao maar gevolgd wordt. Bouwend Nederland gaat daar nu strijd voor voeren.

Gezamenlijke aanpak nodig

Een sterke, gezamenlijk aanpak van werkgevers, werknemers en overheid is nodig om cao-ontduiking aan te pakken. “Zo’n aanpak betekent strengere Europese regels, versterking van controle in Nederland en meer samenwerking tussen vakbonden en werkgevers en met instanties zoals de FIOD en Inspectie SZW”, zegt Joba van den Berg, directeur sociale zaken van Bouwend Nederland.

Zij heeft net een splinternieuwe brochure gegeven aan Tweede Kamerlid John Kerstens, de oud-voorzitter van FNV Bouw. De brochure is bedoeld voor leden van Bouwend Nederland. Daarmee kunnen ze beter de verschillende vormen van concurrentievervalsing door inzet van buitenlanders herkennen en ook zien welke wetten en regels erop van toepassing zijn. De voorbeelden maken pijnlijk duidelijk dat de bouw-cao ontdoken wordt met een ‘creatieve’ inzet van buitenlandse arbeidskrachten, schijn-zzp’ers en oneigenlijke uitzendconstructies. Dat creëert een ongelijk speelveld.

“We kunnen dit veelkoppige probleem niet alleen oplossen. Niet één instantie kan dat, we moeten dit samen doen. Dat is belangrijk want als bedrijven zich niet aan de regels houden, concurreren ze met oneerlijke prijzen en hebben ondernemers die zich wel aan de regels houden, het nakijken. Wij willen een schone, eerlijke sector met een gelijk speelveld”, aldus Van den Berg.

Uitbuiting

De aanpak van oneerlijke concurrentie, uitbuiting van buitenlanders en cao-ontduiking wordt alleen maar urgenter nu de grenzen in 2014 definitief opengaan voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. “We moeten er wel voor zorgen dat met die open grenzen er niet meer uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt komt”, vindt Van den Berg.

De actie van Bouwend Nederland staat niet op zich. In Europees verband trekken vakbonden en werknemersorganisaties al langer samen op in de strijd tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie. In ‘Brussel’ zijn echter twee stromingen zichtbaar. De eurocommissaris sociale zaken Laszló Andor die het met sociale partners eens is, en de voorstanders van een volledig open markt waarin dit gedrag voor kan komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels