nieuws

Bouw lijkt op het netvlies van het kabinet te komen

bouwbreed Premium

Het debat in de Tweede Kamer over het huurbeleid heeft in elk geval gezorgd voor de broodnodige politieke aandacht voor de bouwsector. Indirect weliswaar, maar toch wordt nu door het kabinet gekeken of de scherpste kantjes van het beleid aangepast kunnen worden, waardoor de bouw er minder last van heeft.

Komt de verhuurdersheffing van 2 miljard euro er nu wel of niet volledig? Hoe zal het gaan met de maximale huur van vierenhalf keer de WOZ-waarde? Het zijn vragen waar heel snel antwoord op zal komen, nu het CDA de leiding heeft genomen in het debat rond de hervormingen van de woningmarkt.

Formeel ging het debat over het huurbeleid. Dat neemt niet weg dat de totale hervorming van de woningmarkt en alle bijbehorende maatregelen waar de bouw nu last van heeft, op de achtergrond meespeelden. Dat geldt ook voor de manier waarop het kabinet is omgegaan met de hypotheekrenteaftrek, waar de CDA-fractie in de Eerste Kamer het voortouw heeft genomen door andere vormen te bepleiten.

Zo zou het veel beter zijn om de aflossing niet 100 maar 50 procent te laten zijn. Ook het verlengen van de aflossingstermijn van dertig naar veertig jaar verlicht de nood al iets. En in plaats van verplicht af te lossen, valt er ook te denken aan forfaitair aflossen. Dat laatste maakt voor de schatkist ook niet uit, maar geeft woningkopers wel de mogelijkheid om als het even niet uitkomt, een jaartje niet af te lossen.

Spaardeposito

Bovendien kunnen creatieve financiële geesten zich buigen over andere vormen van hypotheken die én een spaarelement én aflossing in zich verenigen. Een spaardeposito kan dan een oplossing zijn waardoor zowel huizenkopers als banken nog enig voordeel hebben.

Het lijkt er nu op dat op een aantal punten het kabinet bereid is iets te ondernemen. Ook lijkt het erop dat de opbrengst, die op een aantal fronten pas over vele jaren substantieel wordt, niet langer heilig zijn. En de 4,5 procent WOZ-waarde zal zeker genuanceerd worden. Zo is voor studentenhuisvesting die bovengrens niet haalbaar en zou het in krimpgebieden huurverlaging betekenen, hetgeen niet echt de bedoeling is.

Tot nu toe heeft minister Blok slechts één concrete toezegging gedaan. Hij zal kijken of het mogelijk moet worden dat scheefwoners die hun inkomen zien dalen, huurverlaging kunnen krijgen. Dit als spiegelbeeld van de extra huurverhoging die zij in de plannen voor de kiezen krijgen.

Ook op het gebied van de 2 miljard die het kabinet de corporaties wil ontnemen, waardoor de investeringsruimte zwaar onder druk komt te staan, kan er iets gebeuren. Zo is er een mogelijkheid dat die verlaagd wordt, dan wel dat een deel van het geld gebruikt gaat worden voor investeringen.

Huursombenadering

Ook wordt er gekeken naar een voorstel uit de corporatiewereld om de zogenoemde huursombenadering toe te passen. In dat geval kunnen corporaties zelf kijken aan wie extra huurverhogingen gevraagd zal worden. De opbrengst kan dan wel 2 miljard euro zijn, maar hakt minder in de investeringsruimte.

Komende dinsdag zal een tipje van de sluier worden opgelicht als Blok de Eerste Kamer gaat vertellen wat zo’n beetje de ideeën zijn.

Reageer op dit artikel