nieuws

Behoud materiaal nodig bij nieuwe functie watertoren

bouwbreed

Als watertorens een nieuwe functie krijgen, moeten zoveel mogelijk oude materialen behouden blijven. Anders bestaat het risico dat het gebouw onherstelbaar beschadigd raakt.

Dat adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de handreiking voor het herbestemmen en verbouwen van monumentale watertorens.

“Oude bouwmaterialen en historische bouwtechnieken zijn zeldzaam en kunnen niet meer worden terruggebracht als zij eenmaal verloren zijn gegaan”, aldus het document.

Omdat de mogelijkheden een watertoren te verbouwen sterk afhankelijk zijn van het type, gaat het bijna altijd om maatwerk.

De rijksdienst adviseert bij vernieuwingen deze zo aan te brengen dat ze eventueel weer kunnen worden verwijderd. Hiermee worden toekomstige beschadigingen van het monument voorkomen. De organisatie tekent daarbij aan dat nieuwe constructies in de regel niet meer zullen worden verwijderd. Daarvoor zijn de investeringen te hoog.

Originele onderdelen van de torens, zoals de waterreservoirs, moeten zoveel mogelijk blijven bestaan. Hetgeen niet betekent dat ze helemaal in originele staat moeten blijven. Belangrijk is dat de nieuwe toevoegingen bijdragen aan de monumentale status van de toren.

In het document waarschuwt de rijksdienst voor condensvorming. Veel watertorens die een nieuwe bestemming hebben gekregen krijgen hiermee te maken. Dat komt de lekvloer die in de ooprspronkelijk werden aangebracht onder het waterreservoir veelal zijn verwijderd. Maar, stelt de rijksdienst, problemen op dit gebied kunnen veelal worden verholpen. Daarom is het nodig al in een vroeg stadium een bouwfysische controle te laten uitvoeren.

Tussen 1839 en 1970 verrezen overal in Nederland zo’n 260 watertorens. Hiervan zijn er nog 190 over. De torens werden vooral gebruikt voor de distributie van water. Ze verliezen tegenwoordig hun functie vanwege modernere methoden van drinkwaterdistributie. Daarom worden de torens door de waterleidingbedrijven massaal van de hand gedaan. Meestal gaat het om beschermde monumenten. De rijksdienst beschikt over een standaard voor de waardering van gebouwen die kan worden gebruikt bij watertorens.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels