nieuws

Aanpakken regels zorgt wel degelijk voor lagere kosten

bouwbreed

Aanpakken van bouwregels kan wel degelijk bijdragen aan verlaging van de bouwkosten. Adviseur lastendruk Actal is het volstrekt niet eens met het standpunt van sommige experts.

Eind vorige week lieten experts aan de tijdelijke Tweede Kamercommissie Huizenprijzen weten dat aanpakken van de bouwregels nauwelijks iets uitmaakt voor de bouwkosten. Mis, vindt Actal. De adviseur over administratieve lastendruk van regelgeving heeft eind vorig jaar al een advies uitgebracht specifiek over bouwregels dat aanknopingspunten biedt voor verlichting van de lasten en dus van de bouwkosten.

Hoeveel precies kan ook Actal zelf niet aangeven. Wel is berekend wat verschillende soorten bouwregels aan kosten genereren. Zo zijn alleen al de administratieve lasten van de Woningwet hoog, 62,8 miljoen euro voor burgers en 92 miljoen voor bedrijven. De inhoudelijke handhavingskosten zijn niet bekend, maar bedragen naar verwachting een veelvoud ervan. Daarbij baseert Actal zich op de kosten van het oude Bouwbesluit die al 600 miljoen euro bedragen.

De lastenadviseur van het kabinet heeft echter nooit bekeken hoe die kosten verdeeld zijn over opdrachtnemers en opdrachtgevers. Wel weet Actal dat anders omgaan met de regels geld kan opleveren. Zo zitten er dubbelingen in de bouwregelgeving die met een bescheidener rol van de overheid kunnen worden weggenomen. Dit geldt onder meer als een garantie als Woningborg van toepassing is en als het gaat om gecertificeerde cataloguswoningen en geprefabriceerde bouwdelen.

Ook bij particulier opdrachtgeverschap hoeft minder rigide te worden omgegaan met de gebruiksbepalingen in het Bouwbesluit zoals het aantal stopcontacten en de lichtinval. In Almere wordt daar nu al een proef mee gedaan.

Ook kan nog bespaard worden op procedures en termijnen. Zo moeten gemeenten het getaxeerde bedrag aan mogelijke planschade vijf jaar gereserveerd houden. Dat kan minder lang zijn, vindt Actal.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels