nieuws

Wél akkoord over versobering cao-afspraken schilderssector

bouwbreed

Schildersorganisatie Fosag heeft met bonden een akkoord bereikt over beperking van het aantal verlofdagen voor ouderen, verlaging van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen en korting op de eindejaaruitkering voor WAO’ers.

De crisismaatregelen gelden alleen voor dit jaar. Later zal, tijdens de reguliere cao-onderhandelingen, bekeken worden of de ingrepen al dan niet een structureel karakter moeten krijgen.

De gemaakte afspraken zijn opvallen: in de bouwsector lukt het cao-partijen maar niet om tijdelijke crisismaatregelen te treffen. Waarom dat in de schildersbranche wel lukt, kan cao-onderhandelaar Cees van Wijk van Fosag niet aangeven. “Zeker is, dat de noodzaak om de aanvullende cao-regels wat te versoberen voor iedereen in onze sector duidelijk was. Dat scheelt natuurlijk. Misschien kunnen we als voorbeeld dienen voor andere sectoren.”

Peter Roos van FNV Bouw benadrukt dat de afspraken in de schildersbranche niet zonder slag of stoot zijn gemaakt. “Maar de pijn wordt in elk geval verdeeld. De werknemers leveren rechten, terwijl de werkgevers meer premie gaan betalen”, zegt Roos.

> pagina 6: Schilderssector niet direct uit de brand

Reageer op dit artikel