nieuws

VNG bekijkt hoe grip op corporaties te kunnen krijgen

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een commissie ingesteld die gaat bekijken hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op woningcorporaties. De commissie staat onder voorzitterschap van oud-minister van VROM Sybilla Dekker.

Volgens het regeerakkoord van het kabinet Rutte II krijgen gemeenten meer te zeggen over corporaties. Letterlijk zegt het akkoord: “Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners krijgen extra bevoegdheden”.

De VNG wil nu van de commissie weten hoe die aansturing gestalte moet krijgen. Daarnaast moet de commissie bekijken hoe corporaties beter kunnen aansluiten bij het gemeentelijke woonbeleid.

Vooral het eerste klinkt simpeler dan het is. Corporaties zijn in principe private instellingen van algemeen economisch belang. Daardoor zijn vormen van staatssteun mogelijk zoals goedkopere grondprijzen. Maar direct ingrijpen door overheden in die instellingen heeft consequenties.

Zo heeft het ministerie van toen nog Volkshuisvesting altijd volgehouden dat corporaties geen aanbestedende diensten zijn. Dat is na lang onderhandelen met ‘Brussel’ geaccepteerd. Het argument was juist dat er geen directe bemoeienis van de overheid was op het beleid van de corporaties. Dat was een van de criteria die het Europees Hof van Justitie in een zaak rond de Franse equivalent van de Nederlandse corporaties heeft aangelegd.

De door het kabinet gewenste directe aansturing van corporaties door gemeenten betekent dat er sprake is van directe bemoeienis. Daardoor worden corporaties aanbestedende diensten, iets wat zij niet willen.

Reageer op dit artikel