nieuws

Verandering klimaat vraagt flexibiliteit

bouwbreed

Plan infrastructuur flexibel om besluitvorming in onzekere omstandigheden mogelijk te maken. Dat is een van de aanbevelingen van experts over klimaatverandering die zij aan eurocommissaris Connie Hedegaard hebben overhandigd.

De aanbevelingen zijn gedaan door het internationale netwerk SIC Adapt. Dat bestaat uit acht transnationale projecten die door de EU worden gefinancierd. De projecten roepen op tot onmiddellijke politieke actie met betrekking tot klimaatverandering, ook al moeten er dan onzekerheden over de precieze impacts van klimaatverandering worden geaccepteerd. Watergraaf Stefan Kuks van het waterschap Regge en Dinkel vertegenwoordigde het Wave-project waarin een gezamenlijke aanpak voor klimaatbestendige stroomgebieden centraal staat.

Naast flexibele planning van infrastructuur bevelen de experts ook vergroting van het begrip over de economische gevolgen van klimaatverandering door het grote publiek, professionals en politieke besluitvormers. De communicatie erover moet daarom toegankelijker zijn. Het visualiseren van klimaatrisico’s en -uitdagingen in grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer kan als een belangrijk voorbeeld dienen voor een dergelijke benadering.

Ook is gecoördineerde actie in alle sectoren nodig in plaats van sectorspecifieke reacties op klimaatveranderingsuitdagingen. Een belangrijke factor in het voorkomen van overstromingsrisico’s is bijvoorbeeld samenwerking in de sectoren voor waterbeheer, stedelijke en regionale planning, en landbouw. Gezamenlijke aanpassingsreacties kunnen dan ook betere coördinatie van andere onderwerpen mogelijk maken.

Verder moeten plannen voor klimaatveranderingscontrole en -beheer voor verschillende sectoren verder worden geïntegreerd.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de kennis van experts, die transnationaal door de partnerprojecten is ontwikkeld, en kunnen naar zeer concrete politieke acties worden vertaald.

Daarnaast beveelt het netwerk ten sterkste aan om klimaatveranderingsaanpas sing als extra prioriteit te aanvaarden, die alle relevante thematische elementen van de programmaontwikkeling voor de ko mende EU-programmaperiode 2014-2020 ondersteunt.

Reageer op dit artikel