nieuws

‘Veiligheid in de bouw kan sterk verbeterd worden’

bouwbreed Premium

De veiligheid in de bouw kan veel beter. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn rapport ‘Veiligheid in perspectief’. Partijen moeten zich niet verschuilen achter financiële druk.

“Een hoger veiligheidsbesef is noodzakelijk. De vergaande arbeidsdeling en uitbesteding mogen niet leiden tot fragmentatie met een diffuse toedeling van verantwoordelijkheid”, schrijft de OVV.

In de zomer van 2012 kwam voorzitter Tjibbe Joustra van de OVV op het idee om een overzicht van acht jaar onderzoek van ongevallen te maken. In het hoofdstuk over de bouw staat een tabel met grote incidenten van 2001 tot en met 2011. Maar veiligheid gaat ook over kleine ongevallen. De bouw en landbouw/visserij zijn de gevaarlijkste sectoren. In de bouw komen vallen van grote hoogte, geraakt worden door bewegende objecten en zich snijden aan objecten het meest voor.

Er is wel een meldpunt ABC (Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid), maar het aantal meldingen is beperkt. Zij vormen slechts het topje van de ijsberg van bouwfouten die potentieel ernstige gevolgen kunnen hebben, aldus het rapport. Rijkswaterstaat is bezig met onderzoek naar de conditie van zijn kunstwerken.

De OVV heeft uit zijn onderzoeken een aantal inzichten opgedaan. Hoofdaannemers moeten op bedrijfs- en projectniveau randvoorwaarden voor veiligheidsbeheersing scheppen. Het mag niet aan individuele werknemers overgelaten worden. Coördinatie en controle worden steeds belangrijker. De opdrachtgever moet toezien dat de aannemer veilig en ordentelijk werkt. En in de ontwerpfase dienen de risico’s voor de hele levenscyclus geïnventariseerd te worden.

Reageer op dit artikel