nieuws

Uitbreiding geluidmeetnet van rijks- en spoorwegen blijkt noodzakelijk

bouwbreed

Het geluidmeetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ontoereikend voor de regels die vorig jaar van kracht zijn geworden. Daarom wordt het meetnet aangepast. Dat staat in de Geluidmonitor 2011 die het RIVM heeft gepubliceerd.

“Zowel voor rijkswegen als spoorwegen is een uitbreiding van het meetnet nodig in de komende jaren”, zo staat in het onderzoek.

De nieuwe regelgeving moet ertoe leiden dat de overlast van verkeersgeluid verder afneemt. Inmiddels zijn er plannen voor meetpunten in onder meer Tilburg. Hier zal in het bijzonder de geluidoverlast van treinen worden gemeten.

De uitbreiding van het meetnet past binnen de nieuwe geluidregels voor rijkswegen en spoorwegen, het zogeheten Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG). De meetpunten mogen niet meer dan 25 meter verwijderd zijn van de weg of spoorweg die het geluid produceert.

Het huidige meetnet is sinds 1999 in gebruik. Naast het geluid van weg- en spoorverkeer meet het ook vliegtuiglawaai.

Poreus wegdek

De Geluidmonitor concludeert voorts dat langs de A2 bij Breukelen het gemiddelde geluidniveau met ongeveer 6 decibel is afgenomen nadat de weg in 2010 was gereconstrueerd. Dit resultaat is bereikt door het aanbrengen van een nieuw poreus wegdek. Ook een snelheidsbeperking heeft bijgedragen aan het succes.

Ook op de meetpost langs de A10-West in Amsterdam nam het geluidsniveau sinds 2008 af. In 2011 ging het om een afname van 2 decibel vergeleken met een jaar eerder. Daar staat tegenover dat op de A12 bij Voorburg een lichte stijging van het geluidsniveau is waargenomen.

Van verschillende meetpunten zijn overigens geen resultaten bekend. Daarvoor zijn de meetpunten te kort in gebruik.

Overigens zijn de gemeten geluidsniveaus niet in strijd met de nieuwe wetgeving op dit gebied. “Op de meeste meetlocaties zijn berekende geluidniveaus in goede overeenstemming met metingen en blijven verschillen binnen een decibel”, zo wordt in het rapport vermeld.

Reageer op dit artikel