nieuws

Tekort aan woningen dreigt

bouwbreed Premium

De kiem voor een nieuwe crisis op de woningmarkt wordt op dit moment gelegd. Dat komt doordat de woningproductie onder invloed van de economische crisis is ingezakt. De kans is groot dat daardoor in het volgende decennium de vraag naar huizen het aanbod ruim zal overstijgen.

‘In volgende decennium opnieuw crisis woningmarkt’

Die zorgen werden maandag geuit tijdens de middagsessies van de parlementaire commissie huizenprijzen. De commissie onderzoekt de kostenontwikkeling en prijsvorming op de huizenmarkt.

Nico Rietdijk¸ directeur van NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, zei zich ongerust te maken over de situatie van de bouwsector. Hij constateerde dat dagelijks gemiddeld vijftig bouwvakkers worden ontslagen terwijl ook vijf woningbouwers failliet gaan. Voor volgend jaar staan slechts 25.000 nieuwe woningen op stapel. Volgens Rietdijk verliest de bouw binnen enkele jaren veel capaciteit zodat als de economie aantrekt, onvoldoende nieuwe huizen kunnen worden gebouwd.

Als adequate maatregelen om de neergang van de bouwsector tegen te gaan uitblijven, is over tien jaar weer een parlementair onderzoek nodig om er achter te komen hoe een groot tekort aan nieuwe huizen kon ontstaan, zo verwacht Rietdijk.

Niet alleen de ontwikkelingen binnen de bouw zijn zorgwekkend. Ook de hoogte van grondprijzen is een bron van problemen. Gemeenten brengen hoge prijzen in rekening en houden te weinig rekening met de huidige crisissituatie. Met als gevolg dat projectontwikkelaars afhaken.

Kritiek op projectontwikkelaars was er ook. Hans van der Ploeg, directeur van branchevereniging VBO Makelaar, vond dat projectontwikkelaars meer rekening moeten houden met de wensen van particuliere huizenkopers. Zij hebben er behoefte aan om bepaalde onderdelen van hun woning te kunnen kiezen. Wordt hen die mogelijkheid geboden, dan worden nieuwe huizen gemakkelijker afgezet.

Maar ondanks de wens van veel woonconsumenten om zelf onderdelen van hun woning te kunnen kiezen, is particulier opdrachtgeverschap of de collectieve variant daarvan voor het merendeel van de potentiële huizenkopers een stap te ver.

Reageer op dit artikel