nieuws

RIVM wil stoplichtsysteem voor bouwplannen

bouwbreed

RIVM wil stoplichtsysteem voor bouwplannen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pleit voor een stoplichtsysteem voor bouwprojecten.

De vraag waar gebouwd mag worden is nu veel te ingewikkeld te beantwoorden, concludeert het RIVM op basis van gesprekken met wetenschappers en bevoegd gezag. Gebrek aan informatie over de fysieke leefomgeving speelt de bouwer met plannen parten. Bovendien wordt de aanwezige informatie te versnipperd ontsloten.

In een advies aan minister Schultz (infrastructuur en milieu) pleit het instituut voor een eenduidiger beslismodel. Het RIVM denkt aan een stoplichtsysteem dat snel inzichtelijk maakt waar je wat mag bouwen. Daarvoor is informatie over de huidige situatie, de toekomstige situatie en de toegestane informatie nodig.

Reageer op dit artikel